thumb

Talent behouden in een snelle wereld

Memo | 8-5-2019 | 226 | 7
thumb

Veel bedrijven worstelen met het vinden én behouden van talent in onze snel veranderende wereld. Wat is hierin jouw rol als commissaris? René Savelberg, oud-CEO McDonald’s Nederland, toezichthouder, business accelerator en oprichter van het Nationaal Groeiplan, geeft zes praktische tips.

“’Wat is onze visie op de kwaliteit van ons personeel?’ Dat is de vraag die iedere commissaris aan zijn of haar bestuur zou moeten stellen. Wat zijn de uitdagingen? Wat doen we eraan om talent binnen en betrokken te houden? 

De eerste stap is om bewustzijn te creëren en in actie te komen. Want als je niks doet, word je straks links en rechts ingehaald door de concurrentie. Een commissaris kan het bestuur ook adviseren over manieren om medewerkers betrokken te houden. Hieronder volgen een aantal bewezen tips uit de praktijk waarmee organisaties meteen aan de slag kunnen gaan:

1 Geef mensen een helder doel

Het is lastig om goed personeel te vinden en te behouden. Ik zie dat veel organisaties hiermee worstelen. Ze zijn vaak goed bezig met innovaties van hun producten en techniek, maar vinden het lastig om medewerkers betrokken te houden. Wat kun je dan doen? Ik denk dat er nog te vaak traditioneel over leiderschap wordt gedacht. Maar tegenwoordig willen mensen – en vooral de millennials van nu – zichzelf sturen.

Dus in plaats van dat je zegt, dit en dit moet je doen, spiegel je ze het doel voor. Waarom doen we dit? Wat levert het ons en jou op? Geef ze vrijheid in gebondenheid, met duidelijke kaders en een helder doel om voor ogen te houden. En heb het erover, zodat het ook echt een gemeenschappelijk doel wordt.

2 Wees scherp op de rol van managers

Uit onderzoek van Gallup blijkt dat bij 85 procent van alle organisaties 50 procent van de energie van medewerkers weglekt. Dat betekent dat de meeste bedrijven feitelijk maar op halve kracht werken. Slecht 12 procent van alle medewerkers voelt zich energiek en betrokken, 75 procent voelt zich verkrampt en 13 procent is zelfs volledig afgehaakt. Dit zijn ernstige cijfers. Ze spelen natuurlijk niet bij iedereen, maar zeggen wel iets over de werksfeer op veel kantoren. 

Managers kunnen een belangrijke rol spelen om die sfeer en betrokkenheid van medewerkers te verbeteren. Hoe zitten die managers in jouw organisatie in hun rol? Doen ze alleen aan ‘command & control’? Of doen ze ook aan 'climate control'?

In die laatste rol zijn ze alert op de sfeer, de rollen, het doel van het werk. Ze houden in de gaten of medewerkers lekker in hun vel zitten, of ze zichzelf ontwikkelen. Ze zorgen ervoor dat er geen ego’s mee gaan spelen. Doen jouw managers aan climate control? Dán krijg je mensen mee.”

3 Zorg ervoor dat jouw organisatie flexibel is

Ik zie vaak dat millennials steeds een nieuwe uitdaging willen. Ze hebben veel ambitie, maar doen niet graag te lang hetzelfde werk. Daar moet je dus op inspelen. Kunnen ze zichzelf voldoende ontwikkelen en doorgroeien?

Wees niet strak of star, maar geef mensen de ruimte. Laat ze ook zelf hun vakantiedagen plannen, zoals dat nu bij ING gaat gebeuren. Uit onderzoek van Brunel blijkt tenslotte dat van alle Nederlandse werknemers 60 procent bereid is om salaris in te leveren voor een leukere baan. 

4 Vraag medewerkers om input

Hoe hou je medewerkers betrokken? Je geeft ze de ruimte, een doel en je stelt heldere kaders vast. En je vraagt ze om input. Zie medewerkers niet alleen als uitvoerders, maar ook als aanvoerders.

Je kunt bijvoorbeeld een groep bij elkaar zetten en ze met het oog op de toekomst vier vragen stellen: wat doen we goed, waar moeten we mee stoppen, wat kunnen we verbeteren en wat zouden we moeten toevoegen. Ik weet uit ervaring dat mensen dan helemaal los gaan, met veel goede ideeën komen en het werkt ontzettend motiverend. 

5 Organiseer eens een stopsessie

Ik zeg weleens, ‘doe de helft minder en de andere helft twee keer zo goed, dan krijg je drie keer zoveel gedaan’. Een waarheid als een koe, maar waar stop je dan precies mee? Als je het erg druk hebt, lijkt álles namelijk belangrijk. Om dit te onderzoeken kun je een stopsessie organiseren.

Zet medewerkers bij elkaar in kleine groepjes en laat ze de dingen benoemen die ze moeten doen die eigenlijk niet echt nodig zijn om het doel te behalen. Meestal komen er dan hele interessante en ware dingen naar boven. Bovendien zorg je ervoor dat medewerkers veel efficiënter kunnen gaan werken aan de taken die er echt toe doen – waar ze ook veel blijer van worden.

6 Zorg voor een aanspreekbaar bestuur

Ik zou als commissaris een bestuurder altijd aanraden om maximaal zichtbaar en bereikbaar te zijn, om zijn of haar deur open te zetten – letterlijk en figuurlijk. Hij of zij moet zichzelf laten zien, in de kantine, in de wandelgangen, op de werkvloer, zodat mensen vragen kunnen stellen en ideeën kunnen aandragen.

Zo voelen medewerkers zich serieus genomen en gehoord. Het helpt je organisatie echt verder en het wordt enorm gewaardeerd.