Na een aantal jaren van steady groei en hard werken aan de dagelijkse operatie, zijn Anita Borst en Karel de Vos van ClockWise, specialist op het gebied van online urenregistratie, projectmanagement en facturatie, begin 2021 toe aan een Raad van Advies. Ze hebben inmiddels vier sessies achter de rug. We vragen hoe het bevalt.

“We hadden behoefte aan een kritische en objectieve blik van buiten”, steekt Anita van wal. “Mensen met kennis en ervaring die aan de verdere ontwikkeling van onze onderneming kunnen en willen bijdragen. Die vonden we via PMP. Al snel daarna hebben we voor het eerst met onze RvA afgesproken, bij ons op kantoor. We hebben elkaar leren kennen, uitgebreid met elkaar gegeten, maar het was meer dan een informele bijeenkomst. We hebben op basis van een agenda ontzettend veel vragen gesteld en onderwerpen behandeld. En natuurlijk het contract feestelijk ondertekend.”

Klik met RvA

Het bevalt meteen goed. Karel herinnert zich dat ze dit meteen ook hebben gedeeld met hun RvA-leden: er is zowel een persoonlijke als professionele klik. Daarna volgt een relatief intensieve periode waarin ze elkaar regelmatig zien. Ze bespreken de lopende zaken, maar ook speciale aandachtsgebieden, zoals bijvoorbeeld de jaarcijfers. “We hebben het erg druk met alle aspecten van onze onderneming en dat kost tijd en energie”, zegt Karel. “Daarom is het fijn om zaken aan te houden tegen mensen buiten ClockWise, die er van een afstand naar kunnen kijken.”

Waardevolle inzichten

De voordelen van het werken met een RvA zijn dan ook legio, zegt Karel. “Ze stellen kritische vragen, geven ons inhoudelijke tips, en helpen ons aan contacten. Maar het belangrijkste is dat de RvA ons dwingt om periodiek tijd te reserveren om even stil te staan bij wat we doen.” En dat is tegelijkertijd soms lastig, merkt Anita. “We leren in een andere taal te spreken. We hebben allebei geen management- of marketingachtergrond. Onze RvA-leden sporen ons aan om meer in processen te denken. Waarom doen we dingen? Wat zijn de redenen achter onze keuzes? Wat is onze visie? Wat is ons HR-beleid? Daar zijn we nu druk mee bezig.”

Opleidingsbeleid

En naast waardevolle inzichten levert dat ook concrete veranderingen op. “Zo zijn we bijvoorbeeld begonnen met het maken van een opleidingsbeleid”, zegt Anita. “Ook schrijven we tijdens iedere vergadering actiepunten op, waarmee we aan de slag gaan. Genoeg redenen dus om in 2022 op dezelfde voet door te gaan met de RvA. Als we nu een keuze maken, dan zijn we ons beter bewust van de redenen waarom we dat doen. Terwijl we vroeger vaak gewoon gíngen. We zijn meer in control en dat hebben we zeker aan onze RvA te danken.”