Een lid van een Raad van Commissarissen (RvC) speelt een cruciale rol in het succes van een organisatie. Met de rest van de RvC is hij/zij verantwoordelijk voor het toezicht op het bestuur van een onderneming en fungeert als belangrijk klankbord en adviseur.

Taken van een lid van de Raad van Commissarissen

Als lid van een Raad van Commissarissen heb je een belangrijke taak om de strategische richting van een organisatie te beoordelen en te bewaken. Je houdt toezicht op de bedrijfsvoering en zorgt ervoor dat de organisatie haar doelstellingen op een verantwoorde wijze bereikt. Ook ben je betrokken bij de benoeming en evaluatie van bestuursleden en adviseer je het bestuur bij belangrijke beslissingen.

Daarnaast onderhoud je als lid van de Raad van relaties met belangrijke stakeholders van de organisatie, zoals aandeelhouders, medewerkers en klanten. Je draagt bij aan het opbouwen van vertrouwen en een goede reputatie van de organisatie in de markt.

Soms moet je als commissaris je goedkeuring geven. Afspraken daarover staan beschreven in de statuten. Vaak zal dat zijn bij grote investeringen, transacties en het aangaan van vergaande verplichtingen. Hiermee drukken commissarissen een belangrijke stempel op het bedrijf.

Eigenschappen van een lid van de Raad van Commissarissen

Wat zijn belangrijke eigenschappen van een commissaris?

  • Ervaring en expertise: Een commissaris moet over relevante ervaring en expertise beschikken die aansluit bij de activiteiten en uitdagingen van de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld kennis zijn van de eigen of een andere sector, financiën, juridische zaken, governance of specifieke bedrijfsgebieden.
  • Onafhankelijkheid: Onafhankelijkheid is cruciaal om objectief toezicht te kunnen houden. Een commissaris mag geen persoonlijke of zakelijke belangen hebben die de besluitvorming kunnen beïnvloeden.
  • Integriteit: Commissarissen moeten integer zijn. Ze handelen in het belang van de organisatie en haar belanghebbenden, en houden zich aan de geldende wet- en regelgeving.
  • Analytisch vermogen: Een commissaris is in staat om complexe informatie te analyseren, trends te identificeren, risico's te evalueren en strategische beslissingen te beoordelen.
  • Communicatievaardigheden: Een commissaris communiceert met het bestuur, andere leden van de Raad van Commissarissen, belanghebbenden en de externe omgeving. Goede luister- en spreekvaardigheden zijn daarbij onmisbaar.
  • Teamspeler: Commissarissen werken constructief samen met het bestuur en de andere leden van de Raad van Commissarissen om gemeenschappelijke doelen te bereiken en de organisatie te ondersteunen.
  • Flexibiliteit: De wereld verandert voortdurend. Een commissaris moet steeds nieuwe kennis en inzichten opdoen en bij blijven met ontwikkelingen in de branche.

Het is hierbij belangrijk op te merken dat de specifieke vereisten voor leden van de Raad van Commissarissen kunnen variëren, afhankelijk van de aard en omvang van de organisatie, de sector waarin ze opereren en de wettelijke voorschriften die van toepassing zijn.

Hoeveel tijd kost het om commissaris te zijn?

Commissarissen besteden gemiddeld 13 uur per maand aan hun toezichthoudende werkzaamheden, zo blijkt uit onderzoek van PMP Supervisor. En daar zijn ze ook best tevreden over: 84 procent geeft aan dat passend te vinden. Commissarissen in de profitsector besteden een uur per maand meer aan hun werkzaamheden dan commissarissen in de non-profitsector. 

Kleine en grote organisaties wijken wat tijdsbesteding af van het gemiddelde van 13 uur per maand. Bij kleine organisaties is het ongeveer 10 uur per maand, bij grote organisaties 20 uur per maand. Zie hier het hele onderzoek.

Hoeveel verdient een commissaris?

Een commissaris verdient in de praktijk gemiddeld 12.000 euro per jaar, zo blijkt uit onderzoek van PMP Supervisor. Van de 184 respondenten gaf 66 procent aan de beloning passend te vinden, tegenover 33 procent die zijn of haar beloning te laag vindt. 1 Procent vond de beloning te hoog.

De beloningen in de profit sector liggen twee keer zo hoog als die in de non-profit sector, blijkt verder uit het onderzoek. Commissarissen in de profit sector krijgen gemiddeld 17.500 euro ten opzichte van 7.500 euro in non-profit. Die eerste groep geeft dan ook aan iets tevredener te zijn over de beloning dan hun collega’s in non-profit: 77 procent tegenover 58 procent. Zie hier het hele onderzoek.