Commissarissen besteden gemiddeld 13 uur per maand aan hun toezichthoudende werkzaamheden, zo blijkt uit een anonieme enquête van PMP. En daar zijn ze best tevreden over: 84 procent van de respondenten geeft aan dat passend te vinden.

Uit de enquête blijkt verder dat commissarissen in de profitsector een uur meer aan hun werkzaamheden besteden per maand dan commissarissen in de non-profitsector. Overall zou 5 procent van de respondenten meer tijd willen besteden aan het werk, ten opzichte van 11 procent die vindt dat het meer tijd kost dan hij of zij zou willen.

Tevredenheid over de tijdsbesteding

Ook wat betreft de tevredenheid over de tijdsbesteding zien we verschillen tussen de profit en non-profitsector: binnen profit is 91 procent daar tevreden over, terwijl binnen non-profit 80 procent tevreden is en 15 procent het te veel tijd vindt kosten.

Verschil per organisatiegrootte

Kleine en grote organisaties wijken wat tijdsbesteding af van het gemiddelde van 13 uur per maand. Bij organisaties met minder dan 15 werknemers en/of minder dan 2 miljoen omzet per jaar is de tijdsbesteding lager dan gemiddeld: namelijk 10 uur per maand. Bij organisaties groter dan 1500 medewerkers en/of meer dan 200 miljoen omzet per jaar is de tijdsbesteding hoger dan gemiddeld: 20 uur per maand. Toch vindt vrijwel iedereen de tijdsbesteding passend.

Tijdsbesteding per sector

Per sector varieert de tijdsbesteding van gemiddeld 10 uur in de Cultuursector tot gemiddeld 19 uur in de Financiële sector.

Tabel: Tijdsbesteding toezichthouden
 Sector Tijdsbesteding 
 Cultuur 10  uur/mnd
 Financiën 19  uur/mnd
 Handel 14  uur/mnd
 Industrie 17  uur/mnd
 Onderwijs 13  uur/mnd
 Woningcorporatie 16  uur/mnd
 Zakelijke dienstverlening 12  uur/mnd
 Zorg 13  uur/mnd
   
 Profit 14  uur/mnd
 Non-profit 13  uur/mnd

Tijdsbesteding voorzitters

Voorzitters besteden gemiddeld 25 procent meer tijd aan het werk dan leden: 15 uur vs 12 uur voor een lid. Uit eerder onderzoek van ons bleek dat de beloningen van voorzitters gemiddeld 25 tot 50 procent hoger liggen ten opzichte van leden.

Commissies

Het betekent nogal wat voor de tijdsbesteding of je wel of niet in een commissie zit. Commissies kosten gemiddeld 65 procent meer tijd ten opzichte van commissarissen die niet in een commissie zitten: gemiddeld 15 uur ten opzichte van 9 uur per maand. Het type commissie blijkt er daarbij niet toe te doen.

Drijfveren van commissarissen

Het hoofdmotief om toezicht te houden, zo blijkt uit de enquête, is om de 'kennis en ervaring nuttig in te zetten' (86 procent). Hierbij maakt de sector en branche niet uit. De tweede drijfveer is bij profit 'anderen in hun kracht zetten' (36 procent), terwijl bij non-profit dat 'teruggeven aan de maatschappij' (46 procent) is. Slechts 5 procent van alle respondenten geeft aan de beloning een belangrijke drijfveer te vinden.


Vragen over het onderzoek? Of ben je op zoek naar een commissaris?

Contact PMP

Bel of mail ons en we helpen je graag verder.

085-4012470 gerben@pmpsupervisor.com