#76429
1. Achtergrond

Geslacht

  • Vrouw

Leeftijd

  • Ouder dan 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Zorg/medisch

Opleidingsniveau

  • Academisch niveau

Fase in carrière

  • Nog volop aan het werk
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Semi-overheid / ZBO
 • Overheid
 • Internationale werkervaring
 • Werkgerelateerde netwerken
 • Publieke functie

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van hiërarchische organisaties
 • Veel kennis van matrix organisaties

Niveau(s) van overheidservaring:

 • Rijk

Belangrijkste regio(s) internationale ervaring:

 • Oceanië
3. Marktsegmenten

Ervaring in marktsegementen

 • Publieke sector (overheid)
 • Medisch en/of sport
 • Zorg, welzijn, sociale sector
  • Afhankelijk van de situatie staat deze kandidaat ook open voor andere sectoren
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • HR /training /opleiding
 • Research /development en/of wetenschap
 • Projectmanagement en/of ontwikkeling
 • Consultancy /advies
5. Competenties

Persoonlijke competentieterreinen

 • Toezicht vanuit inzicht in ouderenzorg
 • Bestuur /management /bedrijfsvoering
 • Complexe projecten opzetten en/of managen
 • Innovatie
 • Subsidies
6. Functies

Niveau van werken

 • Management
 • Professional

Adviseur of stafmedewerker bij

 • Middelgrote organisatie(s) (100 - 1000 FTE)

Specialist

 • Middelgrote organisatie(s) (100 - 1000 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • nee

Toezichthoudende ervaring

   GrootMiddelgrootKlein Voorzitter
  RvT 1

Referenties beschikbaar?

  • ja
8. Wensen

Posities

 • Toezichthouder
 • Raad van Advieslid

Rollen

 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Organisatorisch

Geografische voorkeuren

 • Nederland (gedeeltelijk), namelijk: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Sterk groeiend
 • Consoliderend

Vergoedingsverwachting

 • Vergoeding in overleg
 • Marktconform tarief

Wordt er een BA-verzekering verwacht?

  • ja

Type organisaties

 • Non profit
 • Sociaal /maatschappelijk
 • Semi-overheid /ZBO
 • Stichtingen en verenigingen

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Respectvol omgaan
 • Persoonlijk contact
 • Afspraken nakomen
 • Financiële betrokkenheid
 • Resultaatgericht
 • Sociaal /maatschappelijk gedreven
 • Brede interesse
 • Open cultuur
 • Kritische houding

Verwachting van de organisatie

 • Resultaatgericht
 • Sociaal /maatschappelijk gedreven
 • Open cultuur
 • Wetenschappelijke interesse
 • Toegankelijkheid
 • RvC /RvT /RvA is een serieus onderdeel
 • Openstaan voor nieuwe ideeën
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)
  2. Doorvragen
  3. Zuiverheid /integriteit
  4. Corporate Governance

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Film
 • Theater
 • Uit eten gaan
 • Sauna /wellness
 • Boeken
 • Museumbezoek
 • Klussen
 • Koken
 • Natuur
 • Reizen