#63863
1. Achtergrond

Geslacht

  • Man

Leeftijd

  • Ouder dan 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Economisch
 • Management
 • Bedrijfskundig

Opleidingsniveau

  • Academisch niveau

Werkzaamheden

  • Nog volop werkzaam
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Onderdeel beursgenoteerd
 • Niet beursgenoteerd
 • Onderdeel niet beursgenoteerd
 • Internationale werkervaring
 • Werkgerelateerd netwerk

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van hiërarchische organisaties
 • Veel kennis van matrix organisaties
 • Veel kennis van platte organisaties

Belangrijkste regio(s) internationale ervaring:

 • Europa
 • Noord Amerika
 • Latijns Amerika
3. Sectoren

Ervaring in sectoren

 • Professionele dienstverlening
 • Handelssector
  • Afhankelijk van de situatie staat deze kandidaat ook open voor andere sectoren
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • Algemeen management
 • Inkoop en logistiek
 • Financiëel /accounting en/of controlling
 • Projectmanagement en/of ontwikkeling
 • Service en support
 • Lijnmanagement
 • Consultancy /advies
5. Ervaringsgebieden

Sterk in

  • Doorgronden van complexe situaties en verhoudingen

Ervaringsgebieden

 • Visie /beleid /strategie
 • Bestuur /management /bedrijfsvoering
 • Fusies/splitsingen/buyouts/acquisities
 • Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie
 • Reorganisaties
 • Waardebepalingen
 • Businessplannen
 • Budgetteringen
 • Inkoop
 • Distributie
 • Logistiek
 • Complexe projecten opzetten en/of managen
 • Turnaroundmanagement /troubleshooting
6. Functies

Niveau van werken

 • Bestuurlijk /directie
 • Management
 • Professional

Ondernemer

 • Eenmanszaak

Directeur / manager bij

 • Grote organisatie(s) (> 500 FTE)
 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)
 • Kleine organisatie(s) (< 10 FTE)

Bestuursvoorzitter/algemeen directeur

 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)

Adviseur of stafmedewerker bij

 • Kleine organisatie(s) (< 100 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • nee

Toezichthoudende ervaring

 • Nog geen

Deze kandidaat wordt aanbevolen door

   RvCRvTRvAVoorzitter
  Referent 1 > 3 > 3 > 3
8. Wensen

Posities

 • Commissaris (Two Tier Board)
 • Toezichthouder
 • Raad van Advieslid

Rollen

 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Organisatorisch
 • Commercie

Geografische voorkeuren

 • Nederland (alle provincies)
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)
 • grote organisatie (> 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Consoliderend
 • Reorganiserend

Vergoedingsverwachting

 • Vergoeding in overleg
 • Marktconform tarief
 • Vergoeding op basis van prestatie

Wordt er een BA-verzekering verwacht?

  • ja

Type organisaties

 • Profit
 • Familiebedrijf
 • Internationaal
 • Niet beursgenoteerd

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Integriteit
 • Respectvol omgaan
 • Persoonlijk contact
 • Afspraken nakomen
 • Vakinhoudelijk gedreven
 • Creativiteit
 • Openstaan voor andere ideeën
 • Kritische houding
 • Diversiteit

Verwachting van de organisatie

 • Afspraken nakomen
 • Financieel gedreven
 • Resultaatgericht
 • Ondernemerschap
 • Open cultuur
 • RvC /RvT /RvA is een serieus onderdeel
 • Tegen kritiek kunnen
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)
  2. Zuiverheid /integriteit
  3. Doorvragen
  4. Corporate Governance

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Film
 • Boeken
 • Muziek beoefenen
 • Moderne muziek luisteren
 • Koken
 • Concertbezoek
 • Natuur
 • Sport
 • Filosoferen
 • Klassieke auto's en of motoren etc