10. Eigenschappen

10. Eigenschappen

9. Verwachtingen11. Interesses

Tip: Draai je telefoon een kwartslag voor de beste weergave.
Persoonlijke kenmerken
Stipt Flexibel
Ordelijk Chaotisch
Avontuurlijk Conservatief
Detaillist Generalist
Technisch Niet Technisch
Open type Gesloten type
Denken in plaatjes Woorden
Alfa Beta
Vaste lijnen Out-of-the-box
Indirect Direct
Teamwerk Solo
Creatief Ordelijk
Bescheidenheid Aanzien
Samenwerking Competitie
Veel politiek Niet politiek
Communicatie op afstand Persoonlijk contact
Ratio Gevoel
Netwerker Solist
Duurzame opbouw Direct resultaat
Commercieel Maatschappelijk
Beschouwend Initiatiefrijk
Praktisch Theoretisch
Strategisch Tactisch
Analytisch Visionair
Afwachtend Profileren
Oude waarden Nieuwe tijd
Vinger aan de pols Ruimte geven
Volgorde van belangrijkheid
  1. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)
  2. Zuiverheid /integriteit
  3. Doorvragen
  4. Corporate Governance
Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?