Een commissaris verdient in de praktijk gemiddeld 12.000 euro per jaar, zo blijkt uit onze recente, anonieme enquête. Van de 184 respondenten gaf 66 procent aan de beloning passend te vinden, tegenover 33 procent die zijn of haar beloning te laag vindt. 1 Procent vond de beloning te hoog.

De beloningen in de profit sector liggen twee keer zo hoog als die in de non-profit sector, blijkt verder uit de enquête. Toezichthouders in de profit sector krijgen gemiddeld 17.500 euro ten opzichte van 7.500 euro in non-profit. Die eerste groep geeft dan ook aan iets tevredener te zijn over de beloning dan hun collega’s in non-profit: 77 procent tegenover 58 procent. 

Beloningen van toezichthouders per sector

De handelssector kent de hoogste beloningen, met beloningen van gemiddeld 22.000 euro per jaar. De cultuursector betaalt het minst: gemiddeld nog geen 1.500 euro per jaar. Toch zijn toezichthouders in de cultuursector relatief tevreden: 55 procent vindt zijn of haar beloning passend, tegenover 45 procent die deze te laag vindt.  

Het meest tevreden over hun beloning zijn toezichthouders in de industrie, de zakelijke dienstverlening en de handel (90 procent, 87 procent en 84 procent respectievelijk).

De onderwijs en financiële sector zijn de enige twee sectoren waar toezichthouders hun beloning overwegend te laag vinden: met scores van respectievelijk 67 procent en 75 procent. Opvallend daarbij is dat de beloningen in de onderwijssector ver onder het gemiddelde liggen (gemiddeld 4.000 euro per jaar) terwijl de beloningen in de financiële sector boven het gemiddelde liggen (gemiddeld 19.500 euro per jaar).

Voorzitters krijgen een beloning die 25 procent tot 50 procent hoger ligt dan die van leden. 

Verband organisatiegrootte en beloning

De indicatoren die de hoogte van de beloning bepalen verschillen per sector. In veel profit sectoren is er bijvoorbeeld een sterk verband gevonden tussen de beloning en het aantal werknemers en/of de omzet. Deze relatie verschilt echter sterk per sector. Als je je eigen situatie wil toetsen aan de praktijk, is het van belang dat je dit binnen je eigen sector doet.

Tabel 1: Beloningen vanuit de praktijk
 Sector beloning [€/jaar]  
  laag gemiddeld hoog
 Cultuur € 0 € 1.500 € 3.500
 Onderwijs € 0 € 4.000 € 9.500
 Financiën € 3.000 € 19.500 € 44.000
 Handel € 6.500 € 22.000 € 50.000
 Industrie € 0 € 20.000 € 45.000
 Woningcorporatie € 5.000 € 12.000 € 22.500
 Zakelijke dienstverlening € 0 € 13.000 € 60.000
 Zorg € 0 € 9.000 € 24.000
 Overig € 0 € 10.500 € 40.000
       
 Profit € 0 € 17.500 € 60.000
 Non-profit € 0 € 7.500 € 22.500
 Totaal € 0 € 12.000 € 60.000

Kijk voor de verbanden tussen beloningen en organisatiegrootte per sector ook op Wat verdient een commissaris?


Vragen over het onderzoek? Of ben je op zoek naar een commissaris?

Contact PMP

Bel of mail ons en we helpen je graag verder.

085-4012470 gerben@pmpsupervisor.com