Crisis heeft positief effect op toezichthoudend Nederland

Media | 1-12-2014

De economische crisis heeft de afgelopen jaren een positieve weerslag gehad op toezichthoudend Nederland. Belangrijkste reden is dat de crisis de zwakke plekken van zowel de toezichthoudende raden, als de organisatie heeft blootgelegd. 

Dat blijkt uit een enquête van PMP Supervisor. Van de 133 respondenten vindt 86 procent dat de gevolgen van de crisis gunstig zijn geweest voor hun functies. Respondenten geven aan dat naast de blootlegging van de zwakke plekken (47 procent), er door de crisis ook meer aandacht is gekomen voor de kwaliteit en het belang van raden (37 procent). Tenslotte stelt tien procent van de respondenten dat commissarissen, toezichthouders en raad van adviesleden selectiever zijn geworden op het aanvaarden van nieuwe functies. Dit komt volgens hen ten goede aan de kwaliteit. Lees het hele artikel op Managers Online