Toezichthoudend Nederland vindt het hanteren van een zwaardere selectie op inhoud en integriteit bij het werven van nieuwe commissarissen, toezichthouders en raad van adviesleden de belangrijkste trend van 2014 binnen hun vakgebied.

Toezichthoudend Nederland vindt het hanteren van een zwaardere selectie op inhoud en integriteit bij het werven van nieuwe commissarissen, toezichthouders en raad van adviesleden de belangrijkste trend van 2014 binnen hun vakgebied.

Van de 133 respondenten wijst 66 procent dit aan als voornaamste tendens voor het komende jaar. Dat blijkt uit onderzoek van PMP Supervisor, het online platform voor vraag en aanbod van commissarissen, toezichthouders en raad van adviesleden in Nederland. Niet alleen het selectieproces wordt een belangrijk topic, ook de toenemende onafhankelijkheid van de toezichthouders zal niet onaangeroerd blijven. Lees het hele artikel op Accountancy Nieuws