Wat is nu eigenlijk een passende beloning voor leden van de RvC? En staat deze in verhouding tot de verantwoordelijkheden en taken van een commissaris? Beloningsexpert en oprichter-partner van HR-adviesbureau Focus Orange Camiel Selker vindt dat het gat tussen wat de markt van commissarissen vraagt en de beloning te groot is.

Gemiddeld werkt een commissaris 16 uur per maand aan zijn taak. Hij verdient daarvoor ongeveer 10.000 euro per jaar. En dan hebben we het nog niet eens over kleinere organisaties, waar bedragen van 6.000 euro per jaar ook heel normaal zijn. Je kunt dan ook vaststellen dat er aanzienlijke verschillen in beloning zijn.

Toch is er vaak veel te doen over de beloningen. Camiel Selker vindt dan ook dat bedrijven en organisaties de waarde van commissarissen veel beter moeten onderstrepen. ‘Breng een andere boodschap naar buiten. Er wordt vaak enkel geroepen “Onze beloning is in lijn met die van anderen”, maar dat is te weinig. Benoem ook duidelijk de taken en verantwoordelijkheden van een commissaris, welke competenties, talenten en ervaring er gewenst zijn. Dan begrijpen mensen het belang van commissarissen en waarom een goede beloning gewenst is. Zorg voor begrip in plaats van voor verontwaardiging en zet daar proactief op in.’

Terugrekenen naar uurtarief

Op dit moment blijft het gat tussen wat de markt van commissarissen en toezichthouders verwacht, de risico’s die de rol met zich meebrengt en de beloning die daar tegenover staat in ieder geval nog groot, vindt Selker. Als je de beloning terugrekent naar een uurtarief, dan verdienen commissarissen bij een middelgrote organisatie ongeveer 75 tot 150 euro per uur. Als je dat vergelijkt met een stevige consultant of advocaat, die tussen de 250 en 400 euro kan vragen, dan is dat verschil fors. Maar wat is dan wel een passende beloning? Meet je het in geld of in de vraag of iemand zich voldoende gewaardeerd voelt?

Voorlopig kijkt men in de markt vooral naar elkaar. Met de Wet Normering Topinkomens voor de semi-publieke sector als uitgangspunt, waarbij de beloning gemaximeerd is op tien procent van het maximum dat geldt voor de organisatie. ‘Ik vrees dat het lastiger gaat worden om goede commissarissen te vinden voor deze sector’, meent Selker. ‘Dit zou kunnen leiden tot kwaliteitsverlies van het toezicht, want het risico ontstaat dat alleen onervaren mensen aan de slag gaan. En politici willen zich op dit moment zeker niet aan het loondossier branden. Dus nee, ik zie het niet snel veranderen. De Wet Normering Topinkomens staat en men moet zich aan dat maximum houden.’

Echt interesse

De beloning? Die is dan ook off the table, zegt Selker. ‘Het betekent dat er echt interesse moet zijn voor de organisatie, een intrinsieke motivatie om commissaris te zijn. We zijn af van alle verborgen voordeeltjes, we weten waar we aan toe zijn. Die transparantie is goed. Wil je aan de slag als commissaris? Doe het dan omdat je het leuk en interessant vindt. En ben je op zoek en vind je een geschikte kandidaat? Dan weet je in ieder geval zeker dat hij of zij het echt graag wil en leuk vindt.’