Voordrachtscommissaris: goede afstemming noodzakelijk

Memo | 29-10-2015 | 2

In bepaalde situaties hebben belangengroepen of de ondernemingsraad het recht een nieuwe kandidaat-commissaris voor te dragen bij de RvC. De wetgeving voor medezeggenschap schrijft voor wat er geregeld dient te zijn, maar niet hoe men zich onderling tot elkaar verhoudt. In de praktijk kan het werven van commissarissen tot onduidelijkheid leiden en soms ook tot misverstanden. Hoe verloopt de selectieprocedure wanneer er sprake is van dit voordrachtsrecht? Wat zijn de aandachtspunten bij deze manier van voordragen? En hoe maakt u dat proces voor iedereen tot een succes?
Margot Scheltema, onder meer commissaris van de Schiphol Group, neemt ons mee.

Kansen pakken

‘Wanneer ik als voorbeeld de ondernemingsraad toelicht, heeft deze in het geval van een structuurvennootschap, recht op het voordragen van één op de drie commissarissen. In mijn ogen is dit een recht waar de OR altijd gebruik van moet maken. Het is zonde een kans te laten liggen om iemand in de raad krijgen, die hart heeft voor uw zaak en het contact tussen de raad en de OR eventueel kan verbeteren. Uiteraard is het in Nederland wel zo, dat iedere commissaris het belang van de hele vennootschap dient en niet vertegenwoordiger is van in dit geval de werknemers.

Schets duidelijkheid

Het is als benoemingscommissie uiteraard raadzaam eerst in overleg met de betreffende belangengroep een duidelijke profielschets te formuleren. Een profielschets aan de hand waarvan een kandidaat-commissaris kan worden geworven en aan de hand waarvan de nieuwe voordrachtscommissaris zijn of haar afweging in gesprek te gaan kan maken. Uiteraard zijn gesprekken met de voordragende partij en de benoemingscommissie nodig om de positie en rol van de voordrachtscommissaris te verduidelijken en ook de visie van de zittende raad uiteen te zetten. Alleen op die manier kunnen de benoemingscommissie, de kandidaat en de OR goed overwegen of de benoeming een geschikte is.

Verwachtingen

Een kandidaat-commissaris vinden is niet voor iedere belangengroep even eenvoudig. Geregeld worden alsnog namen op de lijst gezet uit het netwerk van de zittende commissarissen. Uiteraard kan altijd een tussenpersoon of externe partij ingeschakeld worden. Belangrijk is in alle gevallen, dat de rol van de voordrachtscommissaris helder is. De verwachtingen van de zittende raad, de voordragende partij en die van de kandidaat dienen overeen te komen.’

Alle artikelen