Intervisie brengt nieuwe inzichten

Memo | 18-9-2015

Verder komen met vragen

Naast een optimale groepssamenstelling van de raad, is ook het onderhoud van de kwaliteit van die groep belangrijk. Hoe houdt u uzelf scherp? Brengt u een kwestie ter sprake als u ergens niet uitkomt? Andere beroepsgroepen hebben goede ervaringen met intervisie. Hoe u dat met elkaar kunt doen en welke rol u hierin als commissaris kunt spelen, is het onderwerp dat intervisie-specialist Monique Bellersen belicht.

Tegenvragen

Bellersen: “Intervisie is een manier om te werken aan professionele ontwikkeling. In een groep van zes tot acht mensen bespreekt u een vraagstuk, aangedragen door één persoon. Het gaat erom dat u niet oplossingen of adviezen aandraagt, maar de persoon in kwestie vragen stelt. Hierdoor krijgen zowel degene die de casus inbrengt, als de andere deelnemers aan de intervisiesessie dieper inzicht in het vraagstuk, het handelen van de persoon en van de groep.”

Inzichten en voortgang

Deze reflectieve manier van met elkaar praten vereist openheid en vertrouwen. Voor veel mensen voelt het tegennatuurlijk om vragen te stellen die de ander verder helpen, in plaats van antwoorden te geven. Wanneer u via een intervisiemethode werkt en hierin slaagt, verscherpt en deelt u uw inzichten. Het is belangrijk nieuwe inzichten te krijgen en daar vervolgens resultaatgericht mee aan de slag te gaan. Zo vergroot u uw toegevoegde waarde: als individueel lid van de Raad en als collectief.

Blijf niet hangen

Neem als Raad de tijd voor ontwikkeling van individu en team. Voorthobbelen is niet meer van deze tijd. Veranderingen brengen weer veranderingen teweeg: de samenwerking met elkaar, het bestuur en de organisatie is een dynamisch proces. Loopt u daarbij tegen een dilemma aan, of schuurt het in de Raad , dan kan de gestructureerde werkwijze van intervisie uitkomst bieden.”

Alle artikelen