Tijdens het werven van een commissaris die uw Raad qua achtergrond expertise en ervaring aanvult, speelt het verloop van het sollicitatiegesprek een grote rol. Wat is de beste insteek om te ontdekken wat een kandidaat meebrengt? Jannie van den Hul–Omta, ervaren toezichthouder, verbonden aan Partner in Toezicht, deelt haar ervaringen over het werven van commissarissen.

Ervaringen delen

Van den Hul–Omta: ‘Allereerst stel ik de kandidaat altijd de vraag wat hem of haar trekt in de specifieke functie en wat hij of zij ervan verwacht. Een opening, waarmee als het goed is direct een gesprek op gang komt. In dit gesprek ga ik uiteraard in op wat er gezegd wordt en vraag ik naar ervaringen die gekoppeld zijn aan de opgestelde profielschets. Relevante praktijkvoorbeelden geven een goed beeld. Bij de vraag hoe iemand zich voorstelt te reageren op een geschetste situatie, bijvoorbeeld wanneer de persoon negatief wordt aangesproken over de Raad, let ik op de manier waarop de kandidaat reageert. Daaruit kan blijken of gevoel aanwezig is betreffende de afstand die gehouden moet worden. Mijn ‘gevoel‘ bij dit gesprek is minstens net zo belangrijk als de antwoorden. Vragen als “waar liggen uw sterke kanten” en “waarin bent u minder sterk”, leveren ook relevante informatie.’

Ziet u het voor zich?

‘Het gaat erom wat iemand meebrengt. Kan de kandidaat iets toevoegen? Passende antwoorden en competenties zijn hierbij niet alleen van belang. Belangrijk is ook of u iemand graag aan uw tafel heeft zitten, of u dat voor zich ziet. Ik ben altijd op zoek naar de bril waardoor iemand naar toezichthouden kijkt. Dus niet alleen kennis en persoonlijkheid maar ook vanuit welk kader iemand naar zaken kijkt. Het gebeurt niet voor niets regelmatig dat de ‘wild card’, een kandidaat met op papier de minste overeenkomsten met het gewenste profiel, uiteindelijk de beste keuze blijkt. Wanneer het goed is kijken de toezichthouders - na afloop van het gesprek - elkaar aan en ‘het is beslist’. Indien onderling twijfel bestaat of het gesprek stroef verloopt, lijkt een benoeming me onverstandig.

Open dialoog

‘Ik eindig een gesprek eigenlijk altijd met de vraag of ik nog iets moet weten, wat ik niet in de pers vernomen kan hebben en niet graag achteraf wil vernemen. Dit kan bijvoorbeeld een verplicht vertrek zijn. Openheid van de kandidaat-commissaris is hierbij belangrijker dan de eventuele gebeurtenis. Je wilt als Raad achteraf niet voor verassingen komen te staan. Als het goed is komt tijdens die eerste kennismaking meteen een open dialoog op gang die de start betekent van een nieuwe rol binnen het team.’


Vragen over de werving van een commissaris?

Contact PMP

Bel of mail ons en we helpen je graag verder.

085-4012470 gerben@pmpsupervisor.com