Er is een nieuwe wet in aankomst, de wet Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. Deze wet zal niet alleen een frisse wind brengen in het wervings- en selectieproces, maar biedt ook kansen voor organisaties die een nieuwe commissaris nodig hebben.

Allereerst, wat houdt deze nieuwe wet eigenlijk in? Kort gezegd, het verplicht werkgevers en intermediairs om een werkwijze te hebben die discriminatie en vooroordelen voorkomt bij de werving en selectie van werknemers – en dus ook leden van de RvT of RvC. Werkgevers met 25 of meer werknemers moeten deze werkwijze ook schriftelijk vastleggen. De nieuwe wet zal waarschijnlijk medio 2024 in werking treden.

Wat gaat de nieuwe wet precies betekenen? We hebben alvast wat zaken voor je op een rij gezet.

Diversiteit als norm

Een van de belangrijkste doelen van de nieuwe wet is het bevorderen van diversiteit in organisaties. En dit biedt voordelen. Wanneer je een Raad van Commissarissen hebt of opzet, is het belangrijk om verschillende invalshoeken en ervaringen in huis te hebben. Dit zorgt tenslotte voor creatievere besluitvorming en brengt kansen die je anders misschien over het hoofd had gezien. Door diversiteit te omarmen, krijg je een bredere kijk op zaken die je organisatie verder kunnen helpen. Als het aan de top goed zit, heeft iedereen daar profijt van.

Eerlijker speelveld

De nieuwe wet verbiedt discriminatie op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging en seksuele geaardheid in het wervings- en selectieproces. Dit betekent dat er een eerlijker speelveld komt om de beste kandidaten te selecteren, ongeacht persoonlijke kenmerken.

Versterking van je reputatie

Organisaties die streven naar inclusiviteit worden vaak gezien als aantrekkelijke werkgevers. Door te voldoen aan de wet laat je zien dat je bijdraagt aan een meer inclusieve en rechtvaardige arbeidsmarkt. Dit heeft ook z’n weerslag richting (potentiële) klanten en andere stakeholders.

Nieuwe manier van werven

De nieuwe wet zal je aansporen om je wervingsstrategieën onder de loep te nemen. Dit kan betekenen dat je nieuwe en innovatieve manieren gaat vinden om kandidaten te werven en te selecteren, wat je kan onderscheiden van de concurrentie.

Bewustwording van gelijke kansen

De wet kan bewustwording creëren bij zowel organisaties als commissarissen over het belang van gelijke kansen. Dit leidt tot een meer inclusieve bedrijfscultuur en een beter begrip van de voordelen van diversiteit.

Conclusie: kansen voor groei

Je zou de nieuwe wet Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie kunnen zien als een belemmering, als de zoveelste betutteling in een toch al lastige arbeidsmarkt. Maar in het huidige tijdsbeeld kun je het beter zien als een wet die kansen brengt voor groei en toekomstbestendigheid.

De wet bied je de kans om meer diversiteit in je organisatie te brengen, betrokkenheid te vergroten, zakelijke kansen te benutten en een aantrekkelijke organisatie te zijn.

Het is dan ook handig om je erin te verdiepen en te begrijpen hoe de wet van invloed kan zijn op je bedrijf. Neem nu al stappen om ervoor te zorgen dat je wervings- en selectieprocessen in lijn zijn met de wet.

Gelijke kansen

Gelijke kansen, ze zitten in het DNA van PMP. We passen ze al jaren toe in onze matchingmethode. Weten welke stappen PMP doorloopt naar de juiste match? Lees dan ons artikel 'Ontdek de zeven stappen achter de matchingmethode van PMP'.