Als je je als commissaris of toezichthouder inschrijft bij PMP, krijg je een persoonlijk gesprek om je profiel aan te scherpen, zodat het zo goed mogelijk past bij wie jij bent. Wij vroegen profielexpert Frans van der Storm hoe hij te werk gaat.

Een goed profiel zorgt ervoor dat jij echt gevonden wordt op wat je kunt en waar je voor openstaat, allemaal toegespitst op RvC’s, RvT’s en RvA’s. Het doel van het profielgesprek is dan ook dat je aan het einde van het gesprek zegt ‘dit profiel representeert wie ik ben en wat ik kan. En het zoomt in op die elementen waarop ik gevonden wil worden’.

Als je je inschrijft bij PMP vul je eerst zelf online je profiel in, waarna je een belafspraak maakt met een profielexpert. Zoals met Frans van der Storm, één van onze meest ervaren profielexperts. Hij loopt het profiel nog eens samen met je door om, waar nodig, een en ander aan te scherpen. Hij vertelt hoe het precies in z’n werk gaat:

Voorbereiding en onderzoek

“Voordat ik de ingeschreven commissaris spreek, bestudeer ik eerst zijn of haar profiel op het platform. Dat doe ik alsof ik een zoekende partij ben. Ik kijk naar consistentie in het profiel, naar de opbouw en of de verbindingen in het profiel logisch zijn. Hoe komt het profiel over op een zoekende partij? Komt de kracht van de persoon naar voren?

Aan het einde google ik altijd nog even op de persoon, om te kijken of er nog informatie is die relevant kan zijn voor het profiel.

Onbevooroordeeld onderzoek

“Tijdens de voorbereiding en het gesprek houd ik zoveel mogelijk een onbevooroordeelde houding. Het is belangrijk om geen persoonlijke voorkeuren een rol te laten spelen, zodat het profiel op een zo objectief mogelijke manier scherp gesteld kan worden. Dat werkt het beste voor iedereen.”

Het profielgesprek

“Meestal begin ik het gesprek door te vragen naar de reden en ambitie om commissaris of toezichthouder te zijn. Dit helpt bij het begrijpen van de doelen en verwachtingen.

Daarna lopen we het profiel samen door en let ik op mogelijke aanpassingen of verfijningen die het profiel beter kunnen maken. Het moet tenslotte de persoon zo goed mogelijk weerspiegelen.

Soms heeft iemand te weinig of juist te veel keuzes gemaakt. Dan brengen we samen nog wat meer focus aan. Bijvoorbeeld als iemand uit de consultancy komt en actief is in meerdere sectoren. Dat biedt te weinig houvast voor de zoeker. Ik vraag dan door. Waar word je echt blij van? Waar ligt je kracht? Je passie?

Ervaringsgebieden

“Ik besteed tijdens het profielgesprek extra aandacht aan de ervaringsgebieden en voeg indien nodig relevante informatie toe. Soms zijn mensen te bescheiden, of vinden ze dingen zo vanzelfsprekend dat ze het niet invullen. Het komt bijvoorbeeld voor dat iemand een eigen zorgpraktijk heeft, maar aangeeft geen ervaring te hebben in het bedrijfsleven. Terwijl ze gewoon leidinggeven aan mensen en een hele private toko runnen. Weliswaar is winstmaximalisatie dan niet het hoogste doel, de governance van die praktijk is wel degelijk zoals die van een private onderneming.”

Sterke punten

“Ik vraag naar de sterke punten en zorg ervoor dat deze informatie aansluit bij de rest van het profiel. Het moet in één oogopslag duidelijk zijn waar hij of zij goed in is, zonder iemand in een hokje te stoppen. Dat zijn ook de leukste momenten tijdens een gesprek, voor mij de kers op de taart. Vaak voer ik hele mooie gesprekken, waar ik zelf ook weer veel van opsteek.

Ik sluit het gesprek af door duidelijk te maken hoe het proces verder zal verlopen.”

Waarom is een goed profiel zo belangrijk?

“We besteden veel aandacht aan het profiel omdat je pas goede matches kunt maken als de informatie goed is. En daar heeft iedereen baat bij, zowel de kandidaat, de zoekende organisatie als uiteindelijk PMP zelf. Want dat is waar we het voor doen: mooie matches maken.”