thumb

Dit kun je van een RvA verwachten

Memo | 22-4-2021
thumb

Een RvA kan een (in)directe bijdrage leveren aan het succes van je bedrijf. De RvA-leden brengen degelijke kennis en ervaring in, vaak op het gebied van meerdere disciplines. Dat helpt je om nog beter je doelstellingen te bereiken, zowel extern als intern. Een RvA voelt zich tenslotte verbonden met het succes van de onderneming en heeft daar iets voor over.

Daarnaast helpt een RvA je om structuur te vormen, rust te creëren en om aan de middellange en lange termijn te denken. Het is een ‘hechtmiddel’ tussen directie(leden) en aandeelhouders en geeft je een frisse blik op de tactische en strategische koers van de onderneming. Issues komen eerder aan het licht omdat je weet dat ze bij de RvA ter sprake zullen komen.

Het hebben van een RvA heeft verder een goede uitstraling naar buiten. Denk niet alleen aan de markt, maar ook aan financiers. Kortom, een RvA maakt je organisatie sterker – op alle vlakken. Samen bereik je meer dan alleen. Maar let wel: begin er alleen aan als je openstaat voor lastige vragen, advies en feedback.

Wanneer kies je voor een RvA?

Een Raad van Advies is vrijblijvend: je bepaalt zélf de onderlinge afspraken en verhoudingen. Dit brengt veel flexibiliteit. Dit in tegenstelling tot een Raad van Commissarissen, dat wettelijke verplichtingen en bevoegdheden met zich meebrengt.

Kleinere ondernemingen kunnen vrijwillig een RvA of RvC instellen. Het hangt ervan af waar de onderneming staat en wat er is vastgelegd in de statuten. De formaliteiten die een RvC met zich meebrengt zijn niet altijd nodig voor een onderneming in zijn jongere jaren en/of in een sterke groeifase. In die fase is een RvA passender.