Meer dan de helft van commissarissen verwacht dat er meer van hem of haar verwacht zal worden dan voorheen, zo blijkt uit een recente (anonieme) enquête die we onlangs hebben gehouden.

Redenen voor die verwachting: het feit dat 'toezicht nu meer onder een vergrootglas ligt' (19%), 'een hard groeiende organisatie’ (17%), en een 'reorganisatie' (12%).

Leerpunten uit 2019

Vrijwel alle commissarissen en toezichthouders (92%) nemen uit 2019 leerpunten uit de raad mee. Punten die ze noemen zijn het effect van teamwork en het elkaar beter leren kennen, zowel binnen de raad als in relatie tot de directie, de proactieve rol van een toezichthouder in nieuwe ontwikkelingen, positieve effecten van structuur en diversiteit en het belang van scherp blijven.

Diversiteit in 2020

Bijna de helft (45%) verwacht dat de raad de komende tijd diverser zal worden, met name op geslacht (41%) en culturele achtergrond (44%). Van de raden die niet verwachten dat hun diversiteit groter zal worden, vindt 41% de diversiteit prima zoals het is, 31% heeft simpelweg geen vacatures de komende tijd, 24% heeft een te kleine raad om diverser te kunnen worden.

Over het algemeen zijn raden in de non-profit sector diverser dan in profit. 

Tabel: Huidige diversiteit in samenstelling raden
 Diversiteitsgebied Profit  Non-profit 
 Kennisgebieden 100% 93%
 Ervaring 67% 94%
 Geslacht 46% 76%
 Leeftijd 33% 69%
 Culturele achtergrond 17% 20%

Uitdagingen voor de raad in 2020

Wat zijn uitdagingen voor 2020? Voor 58% is die uitdaging gerelateerd aan de organisatie: het kanaliseren van groei, de opvolging van bestuurders en structurering. Voor 27% zijn het juist ‘interne uitdagingen voor de raad zelf’, zoals het volgen van relevante ontwikkelingen, een goede uitbreiding van de raad en meer focus op strategie en stakeholdermanagement. Bij 7% is de uitdaging marktgerelateerd en bij 4% is het digitalisering – een opvallend gegeven gezien het feit dat ‘aandacht voor digitalisering’ als belangrijkste trend voor 2020 wordt genoemd.

Belangrijkste trends in 2020

Tot slot op een rij: wat verwachten commissarissen dat de belangrijkste trends voor het vak zijn in 2020?

  1. Toezicht gaat meer aandacht geven aan digitale ontwikkelingen. Dit is één van de meest genoemde trends, de reden: de digitale ontwikkeling heeft invloed op alle facetten van een organisatie, zowel intern als extern.
  2. De tijdsbesteding zal toenemen; door een grotere professionalisering van de rol van de toezichthouder en een toename van maatschappelijke druk.
  3. Het takenpakket voor de toezichthouders zal groter worden. Reden: marktveranderingen en de maatschappij vraagt meer.
  4. Een toename van vrouwen in raden, ook daar waar het niet verplicht is, door de tijdgeest en maatschappelijke ontwikkelingen.
  5. Meer aandacht voor permanente educatie. Om uiteenlopende redenen, van risicobeheersing tot verplichting.
  6. Toezicht op duurzaamheid, door de maatschappelijke aandacht en het milieu bepaalt steeds meer de markt.
  7. Een grotere culturele mix in raden, met als reden het maatschappelijk draagvlak.

 


Vragen over het onderzoek? Of ben je op zoek naar een commissaris?

Contact PMP

Bel of mail ons en we helpen je graag verder.

085-4012470 gerben@pmpsupervisor.com