Veel gestelde vragen RvA

Veel gestelde vragen RvA

Welkom bij onze vragen en antwoorden rondom Raden van Advies.

Dit zijn de antwoorden
Wtza en intern toezicht: waar moet je aan voldoen?

Wtza en intern toezicht: waar moet je aan voldoen?

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden, die de Wtzi vervangt. Deze wet kent nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Met welke eisen krijg je te maken op het gebied van intern toezicht?

Dit zijn de eisen
Hoe richt je een Raad van Advies op?

Hoe richt je een Raad van Advies op?

Op zoek naar een groepje vertrouwenspersonen waarmee je regelmatig een goed gesprek kunt voeren, los van de accountant of bank? Een Raad van Advies (RvA) kan die rol vervullen door de inbreng van waardevolle kennis en ervaring. Maar hoe ga je nu eigenlijk te werk bij de oprichting van een RvA? Wat zijn de eerste stappen en hoe bereik je het beste resultaat?

Een RvA oprichten. Weten waarop te letten.
Zo voer je het gesprek met een kandidaat

Zo voer je het gesprek met een kandidaat

Welke vragen stel je als je met een kandidaat voor je RvC, RvT of RvA in gesprek gaat? Waar let je op? We vroegen het aan Frank ten Doeschate, van executive search bureau Ten Doeschate Search. Volgens hem zijn er tien aspecten die tijdens ieder gesprek met een mogelijke kandidaat aan bod moeten komen.

Tien tips voor een effectief gesprek
Nieuwe wet Bestuur en Toezicht - impact voor de RvC

Nieuwe wet Bestuur en Toezicht - impact voor de RvC

Onlangs is het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht Rechtspersonen aangenomen door de Eerste Kamer. Dit is vooral van belang voor toezichthouders bij verenigingen en stichtingen. Voor RvC’s verandert een aantal zaken, zoals aansprakelijkheid en ontslag. Jurist en bedrijfskundige Joost Kramer, raadsman voor commissarissen en toezichthouders, licht de belangrijkste wijzigingen toe.

Van toezichthouder tot commissaris
Welke vragen stel je in het sollicitatiegesprek met een commissaris?

Welke vragen stel je in het sollicitatiegesprek met een commissaris?

Tijdens het werven van een commissaris die uw Raad qua achtergrond expertise en ervaring aanvult, speelt het verloop van het sollicitatiegesprek een grote rol. Wat is de beste insteek om te ontdekken wat een kandidaat meebrengt? Jannie van den Hul–Omta, ervaren toezichthouder, verbonden aan Partner in Toezicht, deelt haar ervaringen over het werven van commissarissen.

Welke vragen aan de kandidaat-commissaris zijn van belang?

Over PMP

Bij PMP vind je snel en gemakkelijk goede mensen voor je RvC, RvT of RvA. Je krijgt toegang tot een grote pool van kandidaten, van de zeer ervaren commissaris tot aan nieuw talent.

Meer over PMP
PMP Groepsfoto
PMP logo

Persberichten

Naar de perspagina