#99949
1. Achtergrond

Geslacht

  • Man

Leeftijd

  • Ouder dan 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Technisch
 • Economisch

Opleidingsniveau

  • Academisch niveau

Fase in carrière

  • Werkzaam, niet meer volop
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Niet beursgenoteerd
 • Onderdeel niet beursgenoteerd
 • Semi-overheid / ZBO
 • Overheid
 • Werkgerelateerde netwerken

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van hiërarchische organisaties
 • Veel kennis van platte organisaties

Niveau(s) van overheidservaring:

 • Gemeente
 • Waterschap

Belangrijkste regio(s) internationale ervaring:

 • Noord Amerika
3. Marktsegmenten

Ervaring in marktsegementen

 • Publieke sector (overheid)
 • Professionele dienstverlening
 • Infrastructuur
 • Bouw, vastgoed en/of wonen
 • Natuur, milieu, afvalverwerking
  • Staat ook open voor andere sectoren.
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • Algemeen management
 • Marketing /sales en/of communicatie
 • Ontwerp /vormgeving en/of engineering
 • Projectmanagement en/of ontwikkeling
 • Consultancy /advies
 • Vrij beroep
5. Competenties

Persoonlijke competentieterreinen

 • Visie /beleid /strategie
 • Bestuur /management /bedrijfsvoering
 • Familiebedrijven
 • Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie
 • Reorganisaties
 • Businessplannen
 • Opzetten van een bedrijf
 • Budgetteringen
 • Sales
 • Marketing en business development
 • Complexe projecten opzetten en/of managen
 • Wet- en regelgeving
 • Duurzaamheid /MVO
 • Detachering
 • Stad /milieu en ruimte
 • Innovatie
6. Functies

Niveau van werken

 • Bestuurlijk /directie
 • Management
 • Professional

Ondernemer

 • Klein bedrijf (< 10 FTE)

Directeur / manager bij

 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)
 • Kleine organisatie(s) (< 10 FTE)

Adviseur of stafmedewerker bij

 • Grote organisatie(s) (> 1000 FTE)
 • Middelgrote organisatie(s) (100 - 1000 FTE)
 • Kleine organisatie(s) (< 100 FTE)

Specialist

 • Middelgrote organisatie(s) (100 - 1000 FTE)
 • Kleine organisatie(s) (< 100 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • nee

Toezichthoudende ervaring

   GrootMiddelgrootKlein Voorzitter
  RvA 1

Referenties beschikbaar?

  • ja
8. Wensen

Posities

 • Toezichthouder
 • Raad van Advieslid

Rollen

 • Voorzittersrol
 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Organisatorisch
 • Marktontwikkelingen

Geografische voorkeuren

 • Nederland (gedeeltelijk), namelijk: Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • kleine organisatie (< 10 FTE)
 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)
 • grote organisatie (> 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Startend
 • Sterk groeiend
 • Reorganiserend

Vergoedingsverwachting

 • Vergoeding in overleg
 • Vergoeding op basis van prestatie

Wordt er een D&O verzekering verwacht?

  • ja

Type organisaties

 • Profit
 • Non profit
 • Familiebedrijf
 • Overheid
 • Semi-overheid /ZBO
 • Woningbouw

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Integriteit
 • Respectvol omgaan
 • Zakelijke houding
 • Resultaatgericht
 • Sociaal /maatschappelijk gedreven
 • Vakinhoudelijk gedreven
 • Brede interesse
 • Ondernemerschap
 • Openstaan voor andere ideeën
 • Kritische houding

Verwachting van de organisatie

 • Integriteit
 • Zakelijke houding
 • Resultaatgericht
 • Ondernemerschap
 • Open cultuur
 • Tegen kritiek kunnen
 • Openstaan voor nieuwe ideeën
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Corporate Governance
  2. Doorvragen
  3. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)
  4. Zuiverheid /integriteit

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Film
 • Theater
 • Boeken
 • Klassieke muziek luisteren
 • Moderne muziek luisteren
 • Museumbezoek
 • Kunst
 • Cultuur
 • Koken
 • Natuur
 • Reizen
 • Sport
 • Politiek
 • Tuinieren
 • Wetenschap