#96703
1. Achtergrond

Geslacht

  • Man

Leeftijd

  • Ouder dan 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Technisch
 • Marketing
 • Bedrijfskundig

Opleidingsniveau

  • HBO niveau

Fase in carrière

  • Werkzaam, niet meer volop
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Beursgenoteerd
 • Niet beursgenoteerd
 • Stichtingen en verenigingen
 • Internationale werkervaring
 • Werkgerelateerde netwerken

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van hiërarchische organisaties
 • Veel kennis van platte organisaties

Belangrijkste regio(s) internationale ervaring:

 • Europa
 • Noord Amerika
 • Azië
3. Marktsegmenten

Ervaring in marktsegementen

 • B2B sector
 • Professionele dienstverlening
 • Productiesector
  • Staat ook open voor andere sectoren.
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • Algemeen management
 • Marketing /sales en/of communicatie
 • Projectmanagement en/of ontwikkeling
 • Productie
5. Competenties

Persoonlijke competentieterreinen

 • Visie /beleid /strategie
 • Bestuur /management /bedrijfsvoering
 • Internationalisatie
 • Reorganisaties
 • Sales
 • Marketing en business development
 • Internationale betrekkingen
 • Complexe projecten opzetten en/of managen
6. Functies

Niveau van werken

 • Raad van Bestuur
 • Bestuurlijk /directie

Ondernemer

 • Middelgroot bedrijf (10 - 500 FTE)

Directeur / manager bij

 • Grote organisatie(s) (> 500 FTE)
 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)

Bestuursvoorzitter/algemeen directeur

 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)

Adviseur of stafmedewerker bij

 • Middelgrote organisatie(s) (100 - 1000 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • Ja

Toezichthoudende ervaring

   GrootMiddelgrootKlein Voorzitter
  RvC 2 2
  RvA 1 1

Referenties beschikbaar?

  • ja
8. Wensen

Posities

 • Commissaris (One Tier Board)
 • Commissaris (Two Tier Board)
 • Toezichthouder
 • Raad van Advieslid

Rollen

 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Organisatorisch
 • Commercie

Geografische voorkeuren

 • Nederland (alle provincies)
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • kleine organisatie (< 10 FTE)
 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Startend
 • Sterk groeiend
 • Reorganiserend

Vergoedingsverwachting

 • Onkostenvergoeding
 • Vergoeding in overleg

Wordt er een BA-verzekering verwacht?

  • nee

Type organisaties

 • Profit
 • Non profit
 • Internationaal
 • Niet beursgenoteerd

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Integriteit
 • Respectvol omgaan
 • Zakelijke houding
 • Afspraken nakomen
 • Resultaatgericht
 • Vakinhoudelijk gedreven
 • Hoog inzettingsvermogen
 • Grote gedrevenheid
 • Openstaan voor andere ideeën
 • Diversiteit

Verwachting van de organisatie

 • Integriteit
 • Zakelijke houding
 • Afspraken nakomen
 • Resultaatgericht
 • Ondernemerschap
 • Toegankelijkheid
 • RvC /RvT /RvA is een serieus onderdeel
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Doorvragen
  2. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)
  3. Zuiverheid /integriteit
  4. Corporate Governance

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Uit eten gaan
 • Muziek beoefenen
 • Natuur
 • Reizen
 • Sport
 • Klassieke auto's en of motoren etc
 • Wetenschap