#96141
1. Achtergrond

Geslacht

  • Man

Leeftijd

  • Ouder dan 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Zorg/medisch
 • Management
 • Bedrijfskundig

Opleidingsniveau

  • Academisch niveau

Werkzaamheden

  • Werkzaam, niet meer volop
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Stichtingen en verenigingen
 • Werkgerelateerd netwerk

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van hiërarchische organisaties
 • Veel kennis van matrix organisaties
 • Veel kennis van platte organisaties

Niveau(s) van overheidservaring:

 • Provincie
 • Gemeente
3. Sectoren

Ervaring in sectoren

 • Zorg, welzijn, sociale sector
 • Professionele dienstverlening
  • Staat ook open voor andere sectoren.
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • Algemeen management
 • Marketing /sales en/of communicatie
 • Human Recourses
 • Financiëel /accounting en/of controlling
 • Projectmanagement en/of ontwikkeling
 • Facilitair
 • Consultancy /advies
5. Ervaringsgebieden

Ervaringsgebieden

 • Visie /beleid /strategie
 • Bestuur /management /bedrijfsvoering
 • Fusies/splitsingen/buyouts/acquisities
 • Reorganisaties
 • Riskmanagement
 • (Her)financiering
 • Businessplannen
 • Opzetten van een bedrijf
 • Budgetteringen
 • Marketing en business development
 • Communicatie
 • Wet- en regelgeving
 • Duurzaamheid /MVO
 • Mediation
 • Innovatie
 • Pers en (social) media
6. Functies

Niveau van werken

 • Raad van Bestuur
 • Bestuurlijk /directie
 • Management

Ondernemer

 • Klein bedrijf (< 10 FTE)

Directeur / manager bij

 • Grote organisatie(s) (> 500 FTE)
 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)
 • Kleine organisatie(s) (< 10 FTE)

Bestuursvoorzitter/algemeen directeur

 • Grote organisatie(s) (> 500 FTE)

Adviseur of stafmedewerker bij

 • Kleine organisatie(s) (< 100 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • Ja

Toezichthoudende ervaring

   GrootMiddelgrootKlein Voorzitter
  RvC 1 1
  RvT 1 1
  RvA 2 1

Referenties beschikbaar?

  • ja
8. Wensen

Posities

 • Commissaris (One Tier Board)
 • Commissaris (Two Tier Board)
 • Toezichthouder
 • Raad van Advieslid

Rollen

 • Voorzittersrol
 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Organisatorisch

Geografische voorkeuren

 • Nederland (gedeeltelijk), namelijk: Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • kleine organisatie (< 10 FTE)
 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)
 • grote organisatie (> 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Startend
 • Sterk groeiend
 • Reorganiserend

Vergoedingsverwachting

 • Vergoeding in overleg

Wordt er een BA-verzekering verwacht?

  • ja

Type organisaties

 • Profit
 • Non profit
 • Familiebedrijf
 • Sociaal /maatschappelijk
 • Semi-overheid /ZBO
 • Stichtingen en verenigingen
 • Woningbouw
 • Niet beursgenoteerd

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Integriteit
 • Respectvol omgaan
 • Zakelijke houding
 • Afspraken nakomen
 • Resultaatgericht
 • Vakinhoudelijk gedreven
 • Ondernemerschap
 • Creativiteit
 • Openstaan voor andere ideeën
 • Open cultuur

Verwachting van de organisatie

 • Zakelijke houding
 • Afspraken nakomen
 • Resultaatgericht
 • Sociaal /maatschappelijk gedreven
 • Open cultuur
 • RvC /RvT /RvA is een serieus onderdeel
 • Openstaan voor nieuwe ideeën
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Doorvragen
  2. Zuiverheid /integriteit
  3. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)
  4. Corporate Governance

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Boeken
 • Klussen
 • Natuur
 • Reizen
 • Politiek
 • Verzamelen
 • Tuinieren
 • Wetenschap