#93792
1. Achtergrond

Geslacht

  • Man

Leeftijd

  • Ouder dan 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Bedrijfsvoering en IT
 • Economisch
 • Management

Opleidingsniveau

  • Academisch niveau

Fase in carrière

  • Nog volop aan het werk
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Stichtingen en verenigingen
 • Semi-overheid / ZBO
 • Overheid
 • Werkgerelateerde netwerken
 • Publieke functie

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van hiërarchische organisaties
 • Veel kennis van matrix organisaties

Niveau(s) van overheidservaring:

 • Rijk

Belangrijkste regio(s) internationale ervaring:

 • Europa
3. Marktsegmenten

Ervaring in marktsegementen

 • B2B sector
 • Publieke sector (overheid)
 • Veiligheidssector
 • Professionele dienstverlening
 • Zorg, welzijn, sociale sector
  • Staat ook open voor andere sectoren.
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • Algemeen management
 • Inkoop /logistiek /transport
 • ICT
 • Lijnmanagement
5. Competenties

Persoonlijke competentieterreinen

 • Organisaties gereedmaken voor de toekomst
 • Visie /beleid /strategie
 • Bestuur /management /bedrijfsvoering
 • Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen
 • Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie
 • Reorganisaties
 • Businessplannen
 • Overheidsfinanciën
 • Inkoop
 • Turnaroundmanagement /troubleshooting
 • Innovatie
6. Functies

Niveau van werken

 • Raad van Bestuur
 • Bestuurlijk /directie

Directeur / manager bij

 • Grote organisatie(s) (> 500 FTE)
 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • Ja

Toezichthoudende ervaring

   GrootMiddelgrootKlein Voorzitter
  RvC 2 1
  RvT 1 1
  RvA 1 1

Referenties beschikbaar?

  • ja
8. Wensen

Posities

 • Commissaris (Two Tier Board)
 • Toezichthouder

Rollen

 • Voorzittersrol
 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Organisatorisch

Geografische voorkeuren

 • Nederland (alle provincies)
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • kleine organisatie (< 10 FTE)
 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)
 • grote organisatie (> 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Sterk groeiend
 • Consoliderend
 • Reorganiserend

Vergoedingsverwachting

 • Vergoeding in overleg
 • Marktconform tarief

Wordt er een BA-verzekering verwacht?

  • ja

Type organisaties

 • Profit
 • Non profit
 • Sociaal /maatschappelijk
 • Overheid
 • Semi-overheid /ZBO
 • Stichtingen en verenigingen

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Integriteit
 • Zakelijke houding
 • Afspraken nakomen
 • Resultaatgericht
 • Sociaal /maatschappelijk gedreven
 • Ondernemerschap
 • Openstaan voor andere ideeën
 • Open cultuur
 • Kritische houding
 • Diversiteit

Verwachting van de organisatie

 • Integriteit
 • Afspraken nakomen
 • Resultaatgericht
 • Sociaal /maatschappelijk gedreven
 • Ondernemerschap
 • RvC /RvT /RvA is een serieus onderdeel
 • Openstaan voor nieuwe ideeën
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Corporate Governance
  2. Zuiverheid /integriteit
  3. Doorvragen
  4. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Uit eten gaan
 • Klassieke muziek luisteren
 • Museumbezoek
 • Koken
 • Concertbezoek
 • Natuur
 • Sport
 • Politiek
 • Filosoferen
 • Klassieke auto's en of motoren etc