#93727
1. Achtergrond

Geslacht

  • Man

Leeftijd

  • Ouder dan 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Management
 • Bedrijfskundig

Opleidingsniveau

  • HBO niveau

Werkzaamheden

  • Nog volop werkzaam
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Niet beursgenoteerd
 • Werkgerelateerd netwerk

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van hiërarchische organisaties
 • Veel kennis van platte organisaties

Niveau(s) van overheidservaring:

 • Gemeente
3. Sectoren

Ervaring in sectoren

 • Zorg, welzijn, sociale sector
 • Professionele dienstverlening
  • Afhankelijk van de situatie staat deze kandidaat ook open voor andere sectoren
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • Algemeen management
 • Marketing /sales en/of communicatie
 • Human Recourses
 • Lijnmanagement
5. Ervaringsgebieden

Sterk in

  • Ik ben een bouwmeester

Ervaringsgebieden

 • Visie /beleid /strategie
 • Bestuur /management /bedrijfsvoering
 • Familiebedrijven
 • Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie
 • Businessplannen
 • Opzetten van een bedrijf
 • Marketing en business development
6. Functies

Niveau van werken

 • Raad van Bestuur
 • Bestuurlijk /directie
 • Management

Ondernemer

 • Klein bedrijf (< 10 FTE)
 • Eenmanszaak

Directeur / manager bij

 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)

Bestuursvoorzitter/algemeen directeur

 • Kleine organisatie(s) (< 10 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • nee

Toezichthoudende ervaring

 • Nog geen

Deze kandidaat wordt aanbevolen door

   RvCRvTRvAVoorzitter
  Referent 1 1
  Referent 2 1
8. Wensen

Posities

 • Commissaris (Two Tier Board)
 • Toezichthouder

Rollen

 • Voorzittersrol
 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Organisatorisch
 • Marktontwikkelingen

Geografische voorkeuren

 • Nederland (gedeeltelijk), namelijk: Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Sterk groeiend
 • Reorganiserend

Vergoedingsverwachting

 • Vergoeding in overleg

Wordt er een BA-verzekering verwacht?

  • ja

Type organisaties

 • Profit
 • Non profit
 • Familiebedrijf
 • Sociaal /maatschappelijk
 • Niet beursgenoteerd

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Integriteit
 • Respectvol omgaan
 • Zakelijke houding
 • Persoonlijk contact
 • Afspraken nakomen
 • Sociaal /maatschappelijk gedreven
 • Creativiteit
 • Openstaan voor andere ideeën
 • Open cultuur

Verwachting van de organisatie

 • Integriteit
 • Afspraken nakomen
 • Sociaal /maatschappelijk gedreven
 • Grote gedrevenheid
 • Open cultuur
 • Toegankelijkheid
 • Openstaan voor nieuwe ideeën
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Zuiverheid /integriteit
  2. Doorvragen
  3. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)
  4. Corporate Governance

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Film
 • Festival
 • Theater
 • Dansen
 • Boeken
 • Klassieke muziek luisteren
 • Moderne muziek luisteren
 • Museumbezoek
 • Kunst
 • Cultuur
 • Klussen
 • Koken
 • Concertbezoek
 • Natuur
 • Reizen
 • Sport
 • Politiek
 • Tuinieren