#88685
1. Achtergrond

Geslacht

  • Man

Leeftijd

  • Ouder dan 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Economisch

Opleidingsniveau

  • Academisch niveau

Fase in carrière

  • Werkzaam, niet meer volop
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Niet beursgenoteerd
 • Onderdeel niet beursgenoteerd
 • Stichtingen en verenigingen
 • Internationale werkervaring
 • Werkgerelateerde netwerken

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van hiërarchische organisaties
 • Veel kennis van platte organisaties

Belangrijkste regio(s) internationale ervaring:

 • Europa
 • Noord Amerika
 • Latijns Amerika
3. Marktsegmenten

Ervaring in marktsegementen

 • B2B sector
 • Juridische sector
 • Financiële en/of economische sector
 • Professionele dienstverlening
  • Afhankelijk van de situatie staat deze kandidaat ook open voor andere sectoren
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • Algemeen management
 • Financiëel /accounting en/of controlling
 • Juridisch
 • Consultancy /advies
5. Competenties

Persoonlijke competentieterreinen

 • Volledig afronden van trajecten
 • Visie /beleid /strategie
 • Bestuur /management /bedrijfsvoering
 • Familiebedrijven
 • Reorganisaties
 • Faillissementen of saneringen
 • Opzetten van een bedrijf
 • Fiscale zaken
 • Turnaroundmanagement /troubleshooting
6. Functies

Niveau van werken

 • Bestuurlijk /directie

Ondernemer

 • Middelgroot bedrijf (10 - 500 FTE)
 • Klein bedrijf (< 10 FTE)

Directeur / manager bij

 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)
 • Kleine organisatie(s) (< 10 FTE)

Bestuursvoorzitter/algemeen directeur

 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)
 • Kleine organisatie(s) (< 10 FTE)

Adviseur of stafmedewerker bij

 • Grote organisatie(s) (> 1000 FTE)
 • Middelgrote organisatie(s) (100 - 1000 FTE)
 • Kleine organisatie(s) (< 100 FTE)

Specialist

 • Grote organisatie(s) (> 1000 FTE)
 • Middelgrote organisatie(s) (100 - 1000 FTE)
 • Kleine organisatie(s) (< 100 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • Ja

Toezichthoudende ervaring

 • Nog geen
8. Wensen

Posities

 • Commissaris (One Tier Board)
 • Commissaris (Two Tier Board)
 • Toezichthouder
 • Raad van Advieslid

Rollen

 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Financiële zaken

Geografische voorkeuren

 • Nederland (alle provincies)
 • Internationaal
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • kleine organisatie (< 10 FTE)
 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Startend
 • Reorganiserend

Vergoedingsverwachting

 • Vergoeding in overleg

Wordt er een BA-verzekering verwacht?

  • ja

Type organisaties

 • Profit
 • Familiebedrijf
 • Internationaal
 • Stichtingen en verenigingen
 • Niet beursgenoteerd

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Integriteit
 • Zakelijke houding
 • Resultaatgericht
 • Hoog inzettingsvermogen
 • Grote gedrevenheid
 • Brede interesse
 • Creativiteit
 • Af en toe kunnen filosoferen
 • Openstaan voor andere ideeën
 • Kritische houding

Verwachting van de organisatie

 • Integriteit
 • Grote gedrevenheid
 • Ondernemerschap
 • Open cultuur
 • RvC /RvT /RvA is een serieus onderdeel
 • Openstaan voor nieuwe ideeën
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)
  2. Zuiverheid /integriteit
  3. Doorvragen
  4. Corporate Governance

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Film
 • Theater
 • Uit eten gaan
 • Boeken
 • Moderne muziek luisteren
 • Kunst
 • Koken
 • Natuur
 • Reizen
 • Sport
 • Filosoferen