#87730
1. Achtergrond

Geslacht

  • Man

Leeftijd

  • Ouder dan 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Werkzaam economisch niveau
 • Economisch
 • Management

Opleidingsniveau

  • HBO niveau

Fase in carrière

  • Nog volop aan het werk
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Niet beursgenoteerd
 • Semi-overheid / ZBO

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van hiërarchische organisaties
 • Veel kennis van matrix organisaties

Niveau(s) van overheidservaring:

 • Rijk
3. Marktsegmenten

Ervaring in marktsegementen

 • Publieke sector (overheid)
  • Staat ook open voor andere sectoren.
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • Payroll omgeving en interimmanagement
 • Algemeen management
 • Financiëel /accounting en/of controlling
 • Projectmanagement en/of ontwikkeling
 • Productie
 • Facilitair
 • ICT
 • Lijnmanagement
 • Consultancy /advies
5. Competenties

Persoonlijke competentieterreinen

 • Visie /beleid /strategie
 • Bestuur /management /bedrijfsvoering
 • Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie
 • Reorganisaties
 • Fiscale zaken
 • Overheidsfinanciën
 • Complexe projecten opzetten en/of managen
 • Wet- en regelgeving
 • Turnaroundmanagement /troubleshooting
 • Innovatie
6. Functies

Niveau van werken

 • Bestuurlijk /directie
 • Management

Directeur / manager bij

 • Grote organisatie(s) (> 500 FTE)

Adviseur of stafmedewerker bij

 • Grote organisatie(s) (> 1000 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • Ja

Toezichthoudende ervaring

 • Nog geen
8. Wensen

Posities

 • Commissaris (Two Tier Board)
 • Toezichthouder
 • Raad van Advieslid

Rollen

 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Organisatorisch

Geografische voorkeuren

 • Nederland (gedeeltelijk), namelijk: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)
 • grote organisatie (> 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Startend
 • Sterk groeiend
 • Consoliderend
 • Reorganiserend

Vergoedingsverwachting

 • Onkostenvergoeding
 • Vergoeding in overleg
 • Marktconform tarief
 • Vergoeding op basis van prestatie

Wordt er een BA-verzekering verwacht?

  • ja

Type organisaties

 • Profit
 • Non profit
 • Sociaal /maatschappelijk
 • Overheid
 • Semi-overheid /ZBO
 • Stichtingen en verenigingen
 • Beursgenoteerd
 • Niet beursgenoteerd

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Integriteit
 • Respectvol omgaan
 • Zakelijke houding
 • Afspraken nakomen
 • Resultaatgericht
 • Sociaal /maatschappelijk gedreven
 • Grote gedrevenheid
 • Af en toe kunnen filosoferen
 • Openstaan voor andere ideeën
 • Diversiteit

Verwachting van de organisatie

 • Integriteit
 • Afspraken nakomen
 • Resultaatgericht
 • Sociaal /maatschappelijk gedreven
 • Toegankelijkheid
 • RvC /RvT /RvA is een serieus onderdeel
 • Openstaan voor nieuwe ideeën
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Zuiverheid /integriteit
  2. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)
  3. Doorvragen
  4. Corporate Governance

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Film
 • Theater
 • Uit eten gaan
 • Moderne muziek luisteren
 • Cultuur
 • Klussen
 • Koken
 • Natuur
 • Reizen
 • Sport
 • Politiek
 • Klassieke auto's en of motoren etc
 • Tuinieren