#76247
1. Achtergrond

Geslacht

  • Vrouw

Leeftijd

  • Ouder dan 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Juridisch
 • Management

Opleidingsniveau

  • Academisch niveau

Fase in carrière

  • Nog volop aan het werk
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Beursgenoteerd
 • Niet beursgenoteerd
 • Onderdeel niet beursgenoteerd
 • Internationale werkervaring
 • Werkgerelateerde netwerken

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van hiërarchische organisaties
 • Veel kennis van platte organisaties
 • Veel kennis van organische organisaties

Belangrijkste regio(s) internationale ervaring:

 • Europa
 • Afrika
 • Noord Amerika
3. Marktsegmenten

Ervaring in marktsegementen

 • B2B sector
 • Publieke sector (overheid)
 • Handelssector
 • Financiële en/of economische sector
 • Professionele dienstverlening
  • Staat ook open voor andere sectoren.
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • Algemeen management
 • HR /training /opleiding
 • Projectmanagement en/of ontwikkeling
 • Consultancy /advies
5. Competenties

Persoonlijke competentieterreinen

 • Het kijken over grenzen heen
 • Visie /beleid /strategie
 • Bestuur /management /bedrijfsvoering
 • Internationalisatie
 • Businessplannen
 • Opzetten van een bedrijf
 • Inkoop
 • Internationale betrekkingen
 • Complexe projecten opzetten en/of managen
 • Wet- en regelgeving
 • Duurzaamheid /MVO
 • Maritieme omgevingen
 • Stad /milieu en ruimte
 • Innovatie
6. Functies

Niveau van werken

 • Raad van Bestuur

Ondernemer

 • Middelgroot bedrijf (10 - 500 FTE)

Directeur / manager bij

 • Grote organisatie(s) (> 500 FTE)
 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)

Bestuursvoorzitter/algemeen directeur

 • Grote organisatie(s) (> 500 FTE)
 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)

Adviseur of stafmedewerker bij

 • Grote organisatie(s) (> 1000 FTE)

Specialist

 • Grote organisatie(s) (> 1000 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • Ja

Toezichthoudende ervaring

   GrootMiddelgrootKlein Voorzitter
  RvC 2 2
  RvT 1

Referenties beschikbaar?

  • ja
8. Wensen

Posities

 • Commissaris (Two Tier Board)
 • Toezichthouder
 • Raad van Advieslid

Rollen

 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Organisatorisch
 • Marktontwikkelingen

Geografische voorkeuren

 • Nederland (alle provincies)
 • Internationaal
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • kleine organisatie (< 10 FTE)
 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)
 • grote organisatie (> 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Startend
 • Sterk groeiend
 • Consoliderend
 • Reorganiserend

Vergoedingsverwachting

 • Vergoeding in overleg
 • Marktconform tarief

Wordt er een BA-verzekering verwacht?

  • ja

Type organisaties

 • Profit
 • Non profit
 • Familiebedrijf
 • Sociaal /maatschappelijk
 • Internationaal
 • Beursgenoteerd
 • Niet beursgenoteerd

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Integriteit
 • Respectvol omgaan
 • Persoonlijk contact
 • Afspraken nakomen
 • Sociaal /maatschappelijk gedreven
 • Vakinhoudelijk gedreven
 • Wetenschappelijke interesse
 • Brede interesse
 • Openstaan voor andere ideeën
 • Open cultuur

Verwachting van de organisatie

 • Integriteit
 • Afspraken nakomen
 • Financieel gedreven
 • Resultaatgericht
 • Grote gedrevenheid
 • Ondernemerschap
 • RvC /RvT /RvA is een serieus onderdeel
 • Openstaan voor nieuwe ideeën
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)
  2. Zuiverheid /integriteit
  3. Corporate Governance
  4. Doorvragen

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Film
 • Theater
 • Dansen
 • Uit eten gaan
 • Boeken
 • Klassieke muziek luisteren
 • Museumbezoek
 • Kunst
 • Cultuur
 • Koken
 • Concertbezoek
 • Natuur
 • Reizen
 • Sport
 • Filosoferen