#70331
1. Achtergrond

Geslacht

  • Vrouw

Leeftijd

  • Ouder dan 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Communicatie
 • Economisch
 • Marketing

Opleidingsniveau

  • Academisch niveau

Fase in carrière

  • Nog volop aan het werk
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Beursgenoteerd
 • Niet beursgenoteerd
 • Onderdeel niet beursgenoteerd
 • Werkgerelateerde netwerken

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van hiërarchische organisaties
 • Veel kennis van platte organisaties

Belangrijkste regio(s) internationale ervaring:

 • Europa
3. Marktsegmenten

Ervaring in marktsegementen

 • B2B sector
 • Financiële en/of economische sector
 • Professionele dienstverlening
 • Transport, logistiek en/of personenvervoer
 • Creatieve sector
  • Staat ook open voor andere sectoren.
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • Professionele belangenbehartiging / public affairs
 • Algemeen management
 • Marketing /sales en/of communicatie
 • Financiëel /accounting en/of controlling
 • Ontwerp /vormgeving en/of engineering
 • Projectmanagement en/of ontwikkeling
 • Consultancy /advies
 • Vrij beroep
5. Competenties

Persoonlijke competentieterreinen

 • Communicatie rondom complexe materie en financiële communicatie / reputatiemanagement/ integrated reporting
 • Visie /beleid /strategie
 • Bestuur /management /bedrijfsvoering
 • Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie
 • Reorganisaties
 • Businessplannen
 • Opzetten van een bedrijf
 • Marketing en business development
 • Communicatie
 • Duurzaamheid /MVO
 • Pers en (social) media
6. Functies

Niveau van werken

 • Bestuurlijk /directie
 • Professional

Ondernemer

 • Klein bedrijf (< 10 FTE)

Directeur / manager bij

 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)
 • Kleine organisatie(s) (< 10 FTE)

Bestuursvoorzitter/algemeen directeur

 • Kleine organisatie(s) (< 10 FTE)

Adviseur of stafmedewerker bij

 • Grote organisatie(s) (> 1000 FTE)
 • Middelgrote organisatie(s) (100 - 1000 FTE)

Specialist

 • Grote organisatie(s) (> 1000 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • Ja

Toezichthoudende ervaring

   GrootMiddelgrootKlein Voorzitter
  RvT 1
  RvA 1

Referenties beschikbaar?

  • ja

Deze kandidaat wordt aanbevolen door

   RvCRvTRvAVoorzitter
  Referent 1 1 1
8. Wensen

Posities

 • Commissaris (One Tier Board)
 • Commissaris (Two Tier Board)
 • Toezichthouder
 • Raad van Advieslid

Rollen

 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Organisatorisch
 • Financiële zaken

Geografische voorkeuren

 • Nederland (gedeeltelijk), namelijk: Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant
 • Internationaal
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)
 • grote organisatie (> 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Sterk groeiend
 • Consoliderend
 • Reorganiserend

Vergoedingsverwachting

 • Vergoeding in overleg
 • Marktconform tarief

Wordt er een BA-verzekering verwacht?

  • ja

Type organisaties

 • Profit
 • Non profit
 • Familiebedrijf
 • Sociaal /maatschappelijk
 • Overheid
 • Semi-overheid /ZBO
 • Stichtingen en verenigingen
 • Woningbouw
 • Niet beursgenoteerd

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Integriteit
 • Respectvol omgaan
 • Zakelijke houding
 • Afspraken nakomen
 • Resultaatgericht
 • Sociaal /maatschappelijk gedreven
 • Vakinhoudelijk gedreven
 • Grote gedrevenheid
 • Brede interesse
 • Ondernemerschap
 • Af en toe kunnen filosoferen
 • Openstaan voor andere ideeën
 • Open cultuur

Verwachting van de organisatie

 • Integriteit
 • Afspraken nakomen
 • Sociaal /maatschappelijk gedreven
 • Ondernemerschap
 • Open cultuur
 • Toegankelijkheid
 • RvC /RvT /RvA is een serieus onderdeel
 • Tegen kritiek kunnen
 • Openstaan voor nieuwe ideeën
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Doorvragen
  2. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)
  3. Zuiverheid /integriteit
  4. Corporate Governance

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Yoga
 • Film
 • Theater
 • Uit eten gaan
 • Boeken
 • Cultuur
 • Koken
 • Concertbezoek
 • Reizen
 • Sport
 • Politiek