#66849
1. Achtergrond

Geslacht

  • Man

Leeftijd

  • Ouder dan 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Economisch

Opleidingsniveau

  • Academisch niveau

Fase in carrière

  • Nog volop aan het werk
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Niet beursgenoteerd
 • Overheid
 • Internationale werkervaring
 • Werkgerelateerde netwerken
 • Publieke functie

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van hiërarchische organisaties
 • Veel kennis van matrix organisaties
 • Veel kennis van platte organisaties
 • Veel kennis van organische organisaties

Niveau(s) van overheidservaring:

 • Gemeente

Belangrijkste regio(s) internationale ervaring:

 • Europa
 • Noord Amerika
 • Azië
3. Marktsegmenten

Ervaring in marktsegementen

 • B2B sector
 • B2C sector
 • Consumer Goods
 • Handelssector
 • Financiële en/of economische sector
  • Staat ook open voor andere sectoren.
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • Algemeen management
 • Financiëel /accounting en/of controlling
 • Lijnmanagement
 • Consultancy /advies
5. Competenties

Persoonlijke competentieterreinen

 • Resultaat door teamwork
 • Visie /beleid /strategie
 • Bestuur /management /bedrijfsvoering
 • Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen
 • Familiebedrijven
 • Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie
 • Internationalisatie
 • Reorganisaties
 • Riskmanagement
 • Faillissementen of saneringen
 • (Her)financiering
 • Waardebepalingen
 • Verwerving start- en/of groeikapitaal
 • Businessplannen
 • Opzetten van een bedrijf
 • Budgetteringen
 • Fiscale zaken
 • Turnaroundmanagement /troubleshooting
 • Innovatie
 • Pers en (social) media
6. Functies

Niveau van werken

 • Raad van Bestuur
 • Bestuurlijk /directie

Ondernemer

 • Klein bedrijf (< 10 FTE)

Directeur / manager bij

 • Grote organisatie(s) (> 500 FTE)
 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)
 • Kleine organisatie(s) (< 10 FTE)

Bestuursvoorzitter/algemeen directeur

 • Grote organisatie(s) (> 500 FTE)
 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)
 • Kleine organisatie(s) (< 10 FTE)

Adviseur of stafmedewerker bij

 • Grote organisatie(s) (> 1000 FTE)

Specialist

 • Grote organisatie(s) (> 1000 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • Ja

Toezichthoudende ervaring

   GrootMiddelgrootKlein Voorzitter
  RvT 1

Referenties beschikbaar?

  • ja
8. Wensen

Posities

 • Commissaris (One Tier Board)
 • Commissaris (Two Tier Board)
 • Toezichthouder
 • Raad van Advieslid

Rollen

 • Voorzittersrol
 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Organisatorisch
 • Financiële zaken

Geografische voorkeuren

 • Nederland (alle provincies)
 • Internationaal
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • kleine organisatie (< 10 FTE)
 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)
 • grote organisatie (> 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Startend
 • Sterk groeiend
 • Consoliderend
 • Reorganiserend

Vergoedingsverwachting

 • Vergoeding in overleg
 • Marktconform tarief

Wordt er een BA-verzekering verwacht?

  • ja

Type organisaties

 • Profit
 • Non profit
 • Familiebedrijf
 • Sociaal /maatschappelijk
 • Internationaal
 • Semi-overheid /ZBO
 • Stichtingen en verenigingen
 • Woningbouw
 • Beursgenoteerd
 • Niet beursgenoteerd

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Integriteit
 • Respectvol omgaan
 • Zakelijke houding
 • Afspraken nakomen
 • Resultaatgericht
 • Vakinhoudelijk gedreven
 • Creativiteit
 • Af en toe kunnen filosoferen
 • Openstaan voor andere ideeën
 • Kritische houding

Verwachting van de organisatie

 • Integriteit
 • Afspraken nakomen
 • Resultaatgericht
 • Ondernemerschap
 • Open cultuur
 • RvC /RvT /RvA is een serieus onderdeel
 • Tegen kritiek kunnen
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Doorvragen
  2. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)
  3. Zuiverheid /integriteit
  4. Corporate Governance

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Yoga
 • Shoppen
 • Klassieke muziek luisteren
 • Moderne muziek luisteren
 • Museumbezoek
 • Kunst
 • Cultuur
 • Concertbezoek
 • Natuur
 • Reizen
 • Ontwerpen
 • Sport
 • Financiële beurzen volgen
 • Politiek
 • Klassieke auto's en of motoren etc