#66653
1. Achtergrond

Geslacht

  • Man

Leeftijd

  • Ouder dan 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Marketing

Opleidingsniveau

  • Academisch niveau

Fase in carrière

  • Werkzaam, niet meer volop
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Niet beursgenoteerd
 • Onderdeel niet beursgenoteerd
 • Internationale werkervaring

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van hiërarchische organisaties
 • Veel kennis van matrix organisaties
 • Veel kennis van platte organisaties
 • Veel kennis van organische organisaties

Belangrijkste regio(s) internationale ervaring:

 • Europa
 • Noord Amerika
3. Marktsegmenten

Ervaring in marktsegementen

 • B2B sector
  • Afhankelijk van de situatie staat deze kandidaat ook open voor andere sectoren
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • Marketing /sales en/of communicatie
 • Consultancy /advies
5. Competenties

Persoonlijke competentieterreinen

 • Visie /beleid /strategie
 • Internationalisatie
 • Opzetten van een bedrijf
 • Sales
 • Marketing en business development
 • Export
 • Innovatie
6. Functies

Niveau van werken

 • Professional

Ondernemer

 • Klein bedrijf (< 10 FTE)

Directeur / manager bij

 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)
 • Kleine organisatie(s) (< 10 FTE)

Bestuursvoorzitter/algemeen directeur

 • Kleine organisatie(s) (< 10 FTE)

Adviseur of stafmedewerker bij

 • Grote organisatie(s) (> 1000 FTE)
 • Middelgrote organisatie(s) (100 - 1000 FTE)
 • Kleine organisatie(s) (< 100 FTE)

Specialist

 • Middelgrote organisatie(s) (100 - 1000 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • nee

Toezichthoudende ervaring

 • Nog geen
8. Wensen

Posities

 • Raad van Advieslid

Rollen

 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Marktontwikkelingen
 • Commercie

Geografische voorkeuren

 • Nederland (gedeeltelijk), namelijk: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland
 • Internationaal
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • kleine organisatie (< 10 FTE)
 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Startend
 • Sterk groeiend
 • Consoliderend
 • Reorganiserend

Vergoedingsverwachting

 • Vergoeding in overleg

Wordt er een D&O verzekering verwacht?

  • nee

Type organisaties

 • Profit
 • Internationaal

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Zakelijke houding
 • Financiële betrokkenheid
 • Resultaatgericht
 • Ondernemerschap
 • Creativiteit
 • Kritische houding

Verwachting van de organisatie

 • Zakelijke houding
 • Financieel gedreven
 • Resultaatgericht
 • Grote gedrevenheid
 • Ondernemerschap
 • Tegen kritiek kunnen
 • Openstaan voor nieuwe ideeën
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Zuiverheid /integriteit
  2. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)
  3. Corporate Governance
  4. Doorvragen

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Uit eten gaan
 • Boeken
 • Museumbezoek
 • Kunst
 • Cultuur
 • Reizen
 • Financiële beurzen volgen
 • Politiek