#59909
1. Achtergrond

Geslacht

  • Man

Leeftijd

  • Ouder dan 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Technisch
 • Economisch
 • Marketing
 • Management
 • Bedrijfskundig

Opleidingsniveau

  • Academisch niveau

Fase in carrière

  • Niet meer werkzaam
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Niet beursgenoteerd
 • Onderdeel niet beursgenoteerd
 • Stichtingen en verenigingen
 • Semi-overheid / ZBO
 • Werkgerelateerde netwerken

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van hiërarchische organisaties
 • Veel kennis van platte organisaties
3. Marktsegmenten

Ervaring in marktsegementen

 • Publieke sector (overheid)
 • Productiesector
 • Infrastructuur
  • Staat ook open voor andere sectoren.
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • Algemeen management
 • Marketing /sales en/of communicatie
 • Inkoop /logistiek /transport
 • Research /development en/of wetenschap
 • Ontwerp /vormgeving en/of engineering
 • Projectmanagement en/of ontwikkeling
 • Productie
 • Lijnmanagement
 • Consultancy /advies
 • Vrij beroep
5. Competenties

Persoonlijke competentieterreinen

 • Visie /beleid /strategie
 • Bestuur /management /bedrijfsvoering
 • Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie
 • Reorganisaties
 • Businessplannen
 • Opzetten van een bedrijf
 • Marketing en business development
 • Distributie
 • Logistiek
 • Duurzaamheid /MVO
 • Religie /cultuur /historie
 • Productie /operatie
 • Innovatie
6. Functies

Niveau van werken

 • Bestuurlijk /directie
 • Management

Ondernemer

 • Klein bedrijf (< 10 FTE)

Directeur / manager bij

 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)

Bestuursvoorzitter/algemeen directeur

 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)
 • Kleine organisatie(s) (< 10 FTE)

Adviseur of stafmedewerker bij

 • Middelgrote organisatie(s) (100 - 1000 FTE)

Specialist

 • Grote organisatie(s) (> 1000 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • Ja

Toezichthoudende ervaring

   GrootMiddelgrootKlein Voorzitter
  RvC 1

Referenties beschikbaar?

  • nee
8. Wensen

Posities

 • Commissaris (One Tier Board)
 • Toezichthouder
 • Raad van Advieslid

Rollen

 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Organisatorisch
 • Marktontwikkelingen

Geografische voorkeuren

 • Nederland (gedeeltelijk), namelijk: Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant, Limburg
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Startend
 • Sterk groeiend
 • Consoliderend
 • Reorganiserend

Vergoedingsverwachting

 • Vergoeding in overleg

Wordt er een BA-verzekering verwacht?

  • ja

Type organisaties

 • Profit
 • Non profit
 • Familiebedrijf
 • Semi-overheid /ZBO
 • Stichtingen en verenigingen
 • Niet beursgenoteerd

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Integriteit
 • Respectvol omgaan
 • Zakelijke houding
 • Afspraken nakomen
 • Financiële betrokkenheid
 • Resultaatgericht
 • Sociaal /maatschappelijk gedreven
 • Vakinhoudelijk gedreven
 • Hoog inzettingsvermogen
 • Ondernemerschap
 • Creativiteit
 • Openstaan voor andere ideeën
 • Open cultuur
 • Kritische houding

Verwachting van de organisatie

 • Integriteit
 • Zakelijke houding
 • Afspraken nakomen
 • Resultaatgericht
 • Ondernemerschap
 • Open cultuur
 • Toegankelijkheid
 • RvC /RvT /RvA is een serieus onderdeel
 • Tegen kritiek kunnen
 • Openstaan voor nieuwe ideeën
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Zuiverheid /integriteit
  2. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)
  3. Doorvragen
  4. Corporate Governance

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Film
 • Uit eten gaan
 • Muziek beoefenen
 • Museumbezoek
 • Kunst
 • Klussen
 • Reizen
 • Ontwerpen
 • Filosoferen
 • Klassieke auto's en of motoren etc