• 1. Achtergrond

  Geslacht
  • Man
  Leeftijd
  • Ouder dan 50 jaar
  Opleidingsrichting
  • Economisch
  • Marketing
  • Bedrijfskundig
  Opleidingsniveau
  • Academisch niveau
  Fase in carrière
  • Nog volop aan het werk
 • 2. Werkervaring

  Ervaring in werkomgevingen
  • Onderdeel beursgenoteerd
  • Niet beursgenoteerd
  • Onderdeel niet beursgenoteerd
  • Internationale werkervaring
  • Publieke functie
  Ervaring met organisatietypen
  • Veel kennis van hiërarchische organisaties
  • Veel kennis van platte organisaties
  Niveau(s) van overheidservaring:
  • Rijk
  • Gemeente
  Belangrijkste regio(s) internationale ervaring:
  • Europa
 • 3. Marktsegmenten

  Ervaring in marktsegementen
  • B2B sector
  • Handelssector
  • Professionele dienstverlening
  • Telecom, media en/of ICT
  • CTA staat ook open voor andere sectoren.
 • 4. Functiegebieden

  Best passende functiegebieden
  • Algemeen management
  • Marketing /sales en/of communicatie
 • 5. Competenties

  Persoonlijke competentieterreinen
  • Visie /beleid /strategie
  • Bestuur /management /bedrijfsvoering
  • Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen
  • Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie
  • Internationalisatie
  • Reorganisaties
  • Sales
  • Marketing en business development
  • Duurzaamheid /MVO
  • Innovatie
 • 6. Functies

  Niveau van werken
  • Bestuurlijk /directie
  • Management
  • Professional
  Ondernemer
  • Klein bedrijf (< 10 FTE)
  Directeur / manager bij
  • Grote organisatie(s) (> 500 FTE)
  • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)
  • Kleine organisatie(s) (< 10 FTE)
  Bestuursvoorzitter / algemeen directeur
  • Kleine organisatie(s) (< 10 FTE)
  Adviseur of stafmedewerker bij
  • Middelgrote organisatie(s) (100 - 1000 FTE)
  • Kleine organisatie(s) (< 100 FTE)
 • 7. CTA ervaring

  Commissaris /Toezichthouder opleiding
  • nee
  CTA ervaring
   GrootMiddelgrootKlein Voorzitter
  RvT 1
  Referenties beschikbaar?
  • ja
  Deze kandidaat wordt aanbevolen door
   RvCRvTRvAVoorzitter
  Referent 1 2
  Referent 2 > 3
 • 8. Wensen

  CTA positie
  • Commissaris (Two Tier Board)
  • Toezichthouder
  • Raad van Advieslid
  Rollen
  • Voorzittersrol
  • Niet-voorzittersrol
  Aandachtsgebieden
  • Organisatorisch
  • Marktontwikkelingen
  Geografische voorkeuren
  • Nederland (alle provincies)
  • Internationaal
 • 9. Verwachtingen

  Organisatieomvang
  • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)
  • grote organisatie (> 500 FTE)
  Fase van de organisatie
  • Sterk groeiend
  • Reorganiserend
  Vergoedingsverwachting(en)
  • Vergoeding in overleg
  • Marktconform tarief
  Wordt er een CTA verzekering verwacht?
  • ja
  Type organisaties
  • Profit
  • Non profit
  • Internationaal
  • Overheid
  • Stichtingen en verenigingen
  • Woningbouw
  • Beursgenoteerd
  • Niet beursgenoteerd
  Verwachting van de andere RvC, RvT en/of RvA leden
  • Integriteit
  • Zakelijke houding
  • Resultaatgericht
  • Brede interesse
  • Ondernemerschap
  • Creativiteit
  • Af en toe kunnen filosoferen
  • Openstaan voor andere ideeën
  • Open cultuur
  • Kritische houding
  Verwachting van de organisatie
  • Integriteit
  • Zakelijke houding
  • Resultaatgericht
  • Ondernemerschap
  • Open cultuur
  • RvC /RvT /RvA is een serieus onderdeel
  • Openstaan voor nieuwe ideeën
 • 10. Eigenschappen

  Persoonlijke kenmerken
  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven
  Volgorde van belangrijkheid volgens de CTA
  1. Zuiverheid /integriteit
  2. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)
  3. Corporate Governance
  4. Doorvragen
  Kan de CTA een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?
  • ja
 • 11. Interesses

  Persoonlijke interesses
  • Film
  • Festival
  • Theater
  • Boeken
  • Moderne muziek luisteren
  • Museumbezoek
  • Kunst
  • Cultuur
  • Klussen
  • Koken
  • Natuur
  • Reizen
  • Politiek

Login als zoekende organisatie om notities toe te voegen | Inloggen

Login als zoekende organisatie om contact op te nemen | Inloggen