#39077
1. Achtergrond

Geslacht

  • Man

Leeftijd

  • Tot en met 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Economisch

Opleidingsniveau

  • Academisch niveau

Werkzaamheden

  • Nog volop werkzaam
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Onderdeel beursgenoteerd
 • Internationale werkervaring
 • Werkgerelateerd netwerk

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van matrix organisaties

Belangrijkste regio(s) internationale ervaring:

 • Europa
 • Noord Amerika
3. Sectoren

Ervaring in sectoren

 • Professionele dienstverlening
 • Telecom, media en/of ICT
  • Staat ook open voor andere sectoren.
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • Financiëel /accounting en/of controlling
 • ICT
5. Ervaringsgebieden

Sterk in

  • Vertalen complexe vraagstukken naar uitvoerbare plannen

Ervaringsgebieden

 • Visie /beleid /strategie
 • Fusies/splitsingen/buyouts/acquisities
 • Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie
 • Internationalisatie
 • Reorganisaties
 • Riskmanagement
 • Complexe projecten opzetten en/of managen
 • Turnaroundmanagement /troubleshooting
6. Functies

Niveau van werken

 • Bestuurlijk /directie
 • Management
 • Professional

Directeur / manager bij

 • Grote organisatie(s) (> 500 FTE)
 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)

Adviseur of stafmedewerker bij

 • Grote organisatie(s) (> 1000 FTE)
 • Middelgrote organisatie(s) (100 - 1000 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • Ja

Toezichthoudende ervaring

 • Nog geen
8. Wensen

Posities

 • Commissaris (One Tier Board)
 • Commissaris (Two Tier Board)
 • Toezichthouder
 • Raad van Advieslid

Rollen

 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Financiële zaken

Geografische voorkeuren

 • Nederland (gedeeltelijk), namelijk: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland
 • Internationaal
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • kleine organisatie (< 10 FTE)
 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)
 • grote organisatie (> 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Startend
 • Sterk groeiend
 • Reorganiserend

Vergoedingsverwachting

 • Vergoeding in overleg

Wordt er een BA-verzekering verwacht?

  • ja

Type organisaties

 • Profit
 • Non profit
 • Familiebedrijf
 • Sociaal /maatschappelijk
 • Internationaal
 • Overheid
 • Semi-overheid /ZBO
 • Stichtingen en verenigingen
 • Woningbouw
 • Niet beursgenoteerd

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Integriteit
 • Respectvol omgaan
 • Zakelijke houding
 • Afspraken nakomen
 • Resultaatgericht
 • Sociaal /maatschappelijk gedreven
 • Grote gedrevenheid
 • Ondernemerschap

Verwachting van de organisatie

 • Integriteit
 • Zakelijke houding
 • Afspraken nakomen
 • Grote gedrevenheid
 • RvC /RvT /RvA is een serieus onderdeel
 • Tegen kritiek kunnen
 • Openstaan voor nieuwe ideeën
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Zuiverheid /integriteit
  2. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)
  3. Doorvragen
  4. Corporate Governance

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Film
 • Theater
 • Uit eten gaan
 • Boeken
 • Cultuur
 • Koken
 • Reizen
 • Sport
 • Politiek
 • Filosoferen