#36988
1. Achtergrond

Geslacht

  • Man

Leeftijd

  • Ouder dan 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Talen en filosofie

Opleidingsniveau

  • Academisch niveau

Fase in carrière

  • Nog volop aan het werk
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Niet beursgenoteerd
 • Onderdeel niet beursgenoteerd
 • Stichtingen en verenigingen
 • Semi-overheid / ZBO
 • Overheid

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van platte organisaties
 • Veel kennis van organische organisaties

Niveau(s) van overheidservaring:

 • Rijk
 • Provincie
 • Gemeente
3. Marktsegmenten

Ervaring in marktsegementen

 • B2B sector
 • B2C sector
 • Publieke sector (overheid)
 • Telecom, media en/of ICT
 • Bouw, vastgoed en/of wonen
  • Staat ook open voor andere sectoren.
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • Algemeen management
 • Marketing /sales en/of communicatie
 • Consultancy /advies
5. Competenties

Persoonlijke competentieterreinen

 • Visie /beleid /strategie
 • Bestuur /management /bedrijfsvoering
 • Communicatie
 • Stad /milieu en ruimte
6. Functies

Niveau van werken

 • Bestuurlijk /directie
 • Management

Ondernemer

 • Middelgroot bedrijf (10 - 500 FTE)

Directeur / manager bij

 • Grote organisatie(s) (> 500 FTE)
 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)

Bestuursvoorzitter/algemeen directeur

 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)

Adviseur of stafmedewerker bij

 • Middelgrote organisatie(s) (100 - 1000 FTE)

Specialist

 • Middelgrote organisatie(s) (100 - 1000 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • nee

Toezichthoudende ervaring

 • Nog geen

Deze kandidaat wordt aanbevolen door

   RvCRvTRvAVoorzitter
  Referent 1 > 3 2
8. Wensen

Posities

 • Commissaris (Two Tier Board)
 • Toezichthouder
 • Raad van Advieslid

Rollen

 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Organisatorisch
 • Marktontwikkelingen

Geografische voorkeuren

 • Nederland (alle provincies)
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • kleine organisatie (< 10 FTE)
 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)
 • grote organisatie (> 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Startend
 • Reorganiserend

Vergoedingsverwachting

 • Vergoeding in overleg
 • Marktconform tarief

Wordt er een BA-verzekering verwacht?

  • ja

Type organisaties

 • Non profit
 • Sociaal /maatschappelijk
 • Stichtingen en verenigingen
 • Woningbouw
 • Niet beursgenoteerd

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Integriteit
 • Zakelijke houding
 • Persoonlijk contact
 • Financiële betrokkenheid
 • Resultaatgericht
 • Sociaal /maatschappelijk gedreven
 • Ondernemerschap
 • Af en toe kunnen filosoferen
 • Open cultuur
 • Kritische houding

Verwachting van de organisatie

 • Integriteit
 • Zakelijke houding
 • Afspraken nakomen
 • Resultaatgericht
 • Sociaal /maatschappelijk gedreven
 • Ondernemerschap
 • Open cultuur
 • Toegankelijkheid
 • RvC /RvT /RvA is een serieus onderdeel
 • Tegen kritiek kunnen
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Doorvragen
  2. Corporate Governance
  3. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)
  4. Zuiverheid /integriteit

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Dansen
 • Uit eten gaan
 • Boeken
 • Muziek beoefenen
 • Klassieke muziek luisteren
 • Moderne muziek luisteren
 • Cultuur
 • Koken
 • Concertbezoek
 • Natuur
 • Reizen
 • Politiek
 • Filosoferen