#35643
1. Achtergrond

Geslacht

  • Man

Leeftijd

  • Ouder dan 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Technisch
 • Management

Opleidingsniveau

  • Academisch niveau

Fase in carrière

  • Nog volop aan het werk
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Beursgenoteerd
 • Onderdeel beursgenoteerd
 • Niet beursgenoteerd
 • Onderdeel niet beursgenoteerd
 • Stichtingen en verenigingen

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van matrix organisaties
 • Veel kennis van platte organisaties
 • Veel kennis van organische organisaties

Niveau(s) van overheidservaring:

 • Rijk
 • Gemeente
3. Marktsegmenten

Ervaring in marktsegementen

 • B2B sector
 • B2C sector
 • Publieke sector (overheid)
 • Consumer Goods
 • Onderwijssector
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • Algemeen management
 • Research /development en/of wetenschap
 • Ontwerp /vormgeving en/of engineering
 • Projectmanagement en/of ontwikkeling
 • ICT
 • Consultancy /advies
5. Competenties

Persoonlijke competentieterreinen

 • Visie /beleid /strategie
 • Bestuur /management /bedrijfsvoering
 • Innovatie
6. Functies

Niveau van werken

 • Raad van Bestuur
 • Bestuurlijk /directie
 • Professional

Directeur / manager bij

 • Grote organisatie(s) (> 500 FTE)

Adviseur of stafmedewerker bij

 • Grote organisatie(s) (> 1000 FTE)

Specialist

 • Grote organisatie(s) (> 1000 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • nee

Toezichthoudende ervaring

   GrootMiddelgrootKlein Voorzitter
  RvC 2 1
  RvT 3 2
8. Wensen

Posities

 • Commissaris (One Tier Board)
 • Toezichthouder
 • Raad van Advieslid

Rollen

 • Voorzittersrol
 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Organisatorisch
 • Marktontwikkelingen

Geografische voorkeuren

 • Nederland (gedeeltelijk), namelijk: Zuid-Holland
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Startend
 • Sterk groeiend
 • Reorganiserend

Vergoedingsverwachting

 • Onkostenvergoeding
 • Vergoeding in overleg
 • Marktconform tarief
 • Vergoeding op basis van prestatie

Wordt er een D&O verzekering verwacht?

  • ja

Type organisaties

 • Non profit
 • Sociaal /maatschappelijk
 • Overheid
 • Semi-overheid /ZBO
 • Stichtingen en verenigingen
 • Woningbouw

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Integriteit
 • Afspraken nakomen
 • Resultaatgericht
 • Creativiteit
 • Af en toe kunnen filosoferen
 • Open cultuur
 • Diversiteit

Verwachting van de organisatie

 • Integriteit
 • Afspraken nakomen
 • Open cultuur
 • RvC /RvT /RvA is een serieus onderdeel
 • Openstaan voor nieuwe ideeën
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Doorvragen

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Boeken
 • Kunst
 • Cultuur
 • Ontwerpen
 • Sport