• 1. Achtergrond

  Geslacht
  • Man
  Leeftijd
  • Ouder dan 50 jaar
  Opleidingsrichting
  • Technisch
  • Management
  Opleidingsniveau
  • Academisch niveau
  Fase in carrière
  • Nog volop aan het werk
 • 2. Werkervaring

  Ervaring in werkomgevingen
  • Beursgenoteerd
  • Onderdeel beursgenoteerd
  • Niet beursgenoteerd
  • Onderdeel niet beursgenoteerd
  • Stichtingen en verenigingen
  Ervaring met organisatietypen
  • Veel kennis van matrix organisaties
  • Veel kennis van platte organisaties
  • Veel kennis van organische organisaties
  Niveau(s) van overheidservaring:
  • Rijk
  • Gemeente
 • 3. Marktsegmenten

  Ervaring in marktsegementen
  • B2B sector
  • B2C sector
  • Publieke sector (overheid)
  • Consumer Goods
  • Onderwijssector
 • 4. Functiegebieden

  Best passende functiegebieden
  • Algemeen management
  • Research /development en/of wetenschap
  • Ontwerp /vormgeving en/of engineering
  • Projectmanagement en/of ontwikkeling
  • ICT
  • Consultancy /advies
 • 5. Competenties

  Persoonlijke competentieterreinen
  • Visie /beleid /strategie
  • Bestuur /management /bedrijfsvoering
  • Innovatie
 • 6. Functies

  Niveau van werken
  • Raad van Bestuur
  • Bestuurlijk /directie
  • Professional
  Directeur / manager bij
  • Grote organisatie(s) (> 500 FTE)
  Adviseur of stafmedewerker bij
  • Grote organisatie(s) (> 1000 FTE)
  Specialist
  • Grote organisatie(s) (> 1000 FTE)
 • 7. CTA ervaring

  Commissaris /Toezichthouder opleiding
  • nee
  CTA ervaring
   GrootMiddelgrootKlein Voorzitter
  RvC 2 1
  RvT 3 2
 • 8. Wensen

  CTA positie
  • Commissaris (One Tier Board)
  • Toezichthouder
  • Raad van Advieslid
  Rollen
  • Voorzittersrol
  • Niet-voorzittersrol
  Aandachtsgebieden
  • Organisatorisch
  • Marktontwikkelingen
  Geografische voorkeuren
  • Nederland (gedeeltelijk), namelijk: Zuid-Holland
 • 9. Verwachtingen

  Organisatieomvang
  • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)
  Fase van de organisatie
  • Startend
  • Sterk groeiend
  • Reorganiserend
  Vergoedingsverwachting(en)
  • Onkostenvergoeding
  • Vergoeding in overleg
  • Marktconform tarief
  • Vergoeding op basis van prestatie
  Wordt er een CTA verzekering verwacht?
  • ja
  Type organisaties
  • Non profit
  • Sociaal /maatschappelijk
  • Overheid
  • Semi-overheid /ZBO
  • Stichtingen en verenigingen
  • Woningbouw
  Verwachting van de andere RvC, RvT en/of RvA leden
  • Integriteit
  • Afspraken nakomen
  • Resultaatgericht
  • Creativiteit
  • Af en toe kunnen filosoferen
  • Open cultuur
  • Diversiteit
  Verwachting van de organisatie
  • Integriteit
  • Afspraken nakomen
  • Open cultuur
  • RvC /RvT /RvA is een serieus onderdeel
  • Openstaan voor nieuwe ideeën
 • 10. Eigenschappen

  Persoonlijke kenmerken
  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven
  Volgorde van belangrijkheid volgens de CTA
  1. Doorvragen
  Kan de CTA een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?
  • ja
 • 11. Interesses

  Persoonlijke interesses
  • Boeken
  • Kunst
  • Cultuur
  • Ontwerpen
  • Sport

Login als zoekende organisatie om notities toe te voegen | Inloggen

Login als zoekende organisatie om contact op te nemen | Inloggen