#35577
1. Achtergrond

Geslacht

  • Vrouw

Leeftijd

  • Tot en met 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Zorg/medisch
 • Management

Opleidingsniveau

  • Academisch niveau

Fase in carrière

  • Nog volop aan het werk
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Stichtingen en verenigingen
 • Publieke functie

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van platte organisaties
 • Veel kennis van organische organisaties
3. Marktsegmenten

Ervaring in marktsegementen

 • Publieke sector (overheid)
 • Zorg, welzijn, sociale sector
  • Richt zich primair op de sectoren waarin ervaring is opgedaan
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • Algemeen management
 • HR /training /opleiding
5. Competenties

Persoonlijke competentieterreinen

 • Verbindt inzicht met perspectief
 • Visie /beleid /strategie
 • Bestuur /management /bedrijfsvoering
 • Reorganisaties
 • Complexe projecten opzetten en/of managen
 • Wet- en regelgeving
 • Innovatie
6. Functies

Niveau van werken

 • Bestuurlijk /directie
 • Management

Directeur / manager bij

 • Grote organisatie(s) (> 500 FTE)

Adviseur of stafmedewerker bij

 • Grote organisatie(s) (> 1000 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • nee

Toezichthoudende ervaring

 • Nog geen
8. Wensen

Posities

 • Commissaris (Two Tier Board)
 • Toezichthouder

Rollen

 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Organisatorisch
 • Marktontwikkelingen

Geografische voorkeuren

 • Nederland (gedeeltelijk), namelijk: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)
 • grote organisatie (> 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Sterk groeiend
 • Consoliderend
 • Reorganiserend

Vergoedingsverwachting

 • Onkostenvergoeding
 • Marktconform tarief

Wordt er een BA-verzekering verwacht?

  • ja

Type organisaties

 • Profit
 • Non profit
 • Sociaal /maatschappelijk
 • Overheid
 • Semi-overheid /ZBO

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Integriteit
 • Persoonlijk contact
 • Sociaal /maatschappelijk gedreven
 • Hoog inzettingsvermogen
 • Openstaan voor andere ideeën
 • Kritische houding

Verwachting van de organisatie

 • Integriteit
 • Sociaal /maatschappelijk gedreven
 • Open cultuur
 • RvC /RvT /RvA is een serieus onderdeel
 • Openstaan voor nieuwe ideeën
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Zuiverheid /integriteit
  2. Doorvragen
  3. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)
  4. Corporate Governance

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Uit eten gaan
 • Sauna /wellness
 • Shoppen
 • Boeken
 • Klassieke muziek luisteren
 • Moderne muziek luisteren
 • Natuur
 • Sport
 • Politiek