#34110
1. Achtergrond

Geslacht

  • Man

Leeftijd

  • Ouder dan 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Technisch

Opleidingsniveau

  • Academisch niveau

Fase in carrière

  • Nog volop aan het werk
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Onderdeel beursgenoteerd
 • Niet beursgenoteerd
 • Onderdeel niet beursgenoteerd
 • Werkgerelateerde netwerken

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van hiërarchische organisaties
 • Veel kennis van matrix organisaties
 • Veel kennis van platte organisaties

Belangrijkste regio(s) internationale ervaring:

 • Europa
3. Marktsegmenten

Ervaring in marktsegementen

 • B2B sector
 • Consumer Goods
 • Handelssector
 • Productiesector
 • Agrarisch, visserij en/of voeding
  • Staat ook open voor andere sectoren.
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • Ondernemerschap
 • Algemeen management
 • Financiëel /accounting en/of controlling
 • Productie
 • ICT
5. Competenties

Persoonlijke competentieterreinen

 • Scherp klankbord, focus en tot kern komen
 • Visie /beleid /strategie
 • Bestuur /management /bedrijfsvoering
 • Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen
 • Familiebedrijven
 • Reorganisaties
 • Businessplannen
 • Communicatie
 • Complexe projecten opzetten en/of managen
 • Productie /operatie
 • Turnaroundmanagement /troubleshooting
 • Innovatie
6. Functies

Niveau van werken

 • Raad van Bestuur
 • Bestuurlijk /directie

Ondernemer

 • Klein bedrijf (< 10 FTE)

Directeur / manager bij

 • Grote organisatie(s) (> 500 FTE)
 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)
 • Kleine organisatie(s) (< 10 FTE)

Bestuursvoorzitter/algemeen directeur

 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)
 • Kleine organisatie(s) (< 10 FTE)

Specialist

 • Grote organisatie(s) (> 1000 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • Ja

Toezichthoudende ervaring

   GrootMiddelgrootKlein Voorzitter
  RvC 2
  RvT 3

Referenties beschikbaar?

  • ja
8. Wensen

Posities

 • Commissaris (One Tier Board)
 • Commissaris (Two Tier Board)
 • Toezichthouder
 • Raad van Advieslid

Rollen

 • Voorzittersrol
 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Organisatorisch
 • Financiële zaken

Geografische voorkeuren

 • Nederland (alle provincies)
 • Internationaal
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)
 • grote organisatie (> 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Sterk groeiend
 • Consoliderend
 • Reorganiserend

Vergoedingsverwachting

 • Marktconform tarief

Wordt er een BA-verzekering verwacht?

  • ja

Type organisaties

 • Profit
 • Non profit
 • Familiebedrijf
 • Sociaal /maatschappelijk
 • Internationaal
 • Stichtingen en verenigingen
 • Beursgenoteerd
 • Niet beursgenoteerd

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Integriteit
 • Respectvol omgaan
 • Zakelijke houding
 • Persoonlijk contact
 • Afspraken nakomen
 • Financiële betrokkenheid
 • Grote gedrevenheid
 • Ondernemerschap
 • Af en toe kunnen filosoferen
 • Open cultuur
 • Kritische houding

Verwachting van de organisatie

 • Integriteit
 • Zakelijke houding
 • Grote gedrevenheid
 • Ondernemerschap
 • RvC /RvT /RvA is een serieus onderdeel
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Doorvragen
  2. Zuiverheid /integriteit
  3. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)
  4. Corporate Governance

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Film
 • Theater
 • Boeken
 • Muziek beoefenen
 • Klassieke muziek luisteren
 • Museumbezoek
 • Kunst
 • Cultuur
 • Klussen
 • Concertbezoek
 • Sport
 • Filosoferen