#29535
1. Achtergrond

Geslacht

  • Man

Leeftijd

  • Ouder dan 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Diverse management trainingen
 • Economisch
 • Management
 • Bedrijfskundig

Opleidingsniveau

  • HBO niveau

Fase in carrière

  • Nog volop aan het werk
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Beursgenoteerd
 • Onderdeel beursgenoteerd
 • Niet beursgenoteerd
 • Werkgerelateerde netwerken

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van hiërarchische organisaties
 • Veel kennis van matrix organisaties
 • Veel kennis van platte organisaties

Niveau(s) van overheidservaring:

 • Rijk

Belangrijkste regio(s) internationale ervaring:

 • Europa
 • Noord Amerika
3. Marktsegmenten

Ervaring in marktsegementen

 • B2B sector
 • Veiligheidssector
 • Professionele dienstverlening
 • Telecom, media en/of ICT
 • Infrastructuur
  • Staat ook open voor andere sectoren.
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • Governance
 • Algemeen management
 • Marketing /sales en/of communicatie
 • HR /training /opleiding
 • Lijnmanagement
 • Consultancy /advies
 • Vrij beroep
5. Competenties

Persoonlijke competentieterreinen

 • Start ups/entrepreneurship
 • Visie /beleid /strategie
 • Bestuur /management /bedrijfsvoering
 • Opvolging /eigendomsverhoudingen
 • Familiebedrijven
 • Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie
 • Internationalisatie
 • Reorganisaties
 • Verwerving start- en/of groeikapitaal
 • Businessplannen
 • Opzetten van een bedrijf
 • Marketing en business development
 • Complexe projecten opzetten en/of managen
 • Mediation
 • Turnaroundmanagement /troubleshooting
 • Media en entertainment
6. Functies

Niveau van werken

 • Raad van Bestuur
 • Bestuurlijk /directie
 • Management

Ondernemer

 • Groot bedrijf (> 500 FTE)
 • Middelgroot bedrijf (10 - 500 FTE)
 • Klein bedrijf (< 10 FTE)
 • Eenmanszaak

Directeur / manager bij

 • Grote organisatie(s) (> 500 FTE)
 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)
 • Kleine organisatie(s) (< 10 FTE)

Bestuursvoorzitter/algemeen directeur

 • Grote organisatie(s) (> 500 FTE)
 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)
 • Kleine organisatie(s) (< 10 FTE)

Adviseur of stafmedewerker bij

 • Grote organisatie(s) (> 1000 FTE)
 • Middelgrote organisatie(s) (100 - 1000 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • Ja

Toezichthoudende ervaring

   GrootMiddelgrootKlein Voorzitter
  RvC 2 1
  RvA 1

Referenties beschikbaar?

  • ja
8. Wensen

Posities

 • Commissaris (Two Tier Board)
 • Toezichthouder
 • Raad van Advieslid

Rollen

 • Voorzittersrol
 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Organisatorisch

Geografische voorkeuren

 • Nederland (gedeeltelijk), namelijk: Overijssel, Flevoland, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland
 • Internationaal
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)
 • grote organisatie (> 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Startend
 • Sterk groeiend
 • Consoliderend
 • Reorganiserend

Vergoedingsverwachting

 • Marktconform tarief

Wordt er een BA-verzekering verwacht?

  • ja

Type organisaties

 • Profit
 • Non profit
 • Familiebedrijf
 • Sociaal /maatschappelijk
 • Internationaal
 • Overheid
 • Semi-overheid /ZBO
 • Stichtingen en verenigingen
 • Beursgenoteerd
 • Niet beursgenoteerd

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Integriteit
 • Afspraken nakomen
 • Resultaatgericht
 • Creativiteit
 • Af en toe kunnen filosoferen
 • Openstaan voor andere ideeën
 • Kritische houding
 • Diversiteit

Verwachting van de organisatie

 • Integriteit
 • Afspraken nakomen
 • Resultaatgericht
 • RvC /RvT /RvA is een serieus onderdeel
 • Tegen kritiek kunnen
 • Openstaan voor nieuwe ideeën
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Doorvragen
  2. Zuiverheid /integriteit
  3. Corporate Governance
  4. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Uit eten gaan
 • Sauna /wellness
 • Muziek beoefenen
 • Klassieke muziek luisteren
 • Kunst
 • Klussen
 • Concertbezoek
 • Reizen
 • Politiek
 • Wetenschap