#28932
1. Achtergrond

Geslacht

  • Man

Leeftijd

  • Ouder dan 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Economisch
 • Bedrijfskundig

Opleidingsniveau

  • Academisch niveau

Fase in carrière

  • Werkzaam, niet meer volop
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Beursgenoteerd
 • Onderdeel beursgenoteerd
 • Stichtingen en verenigingen
 • Internationale werkervaring
 • Publieke functie

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van hiërarchische organisaties
 • Veel kennis van matrix organisaties

Belangrijkste regio(s) internationale ervaring:

 • Europa
 • Noord Amerika
3. Marktsegmenten

Ervaring in marktsegementen

 • B2C sector
 • Onderwijssector
 • Financiële en/of economische sector
 • Professionele dienstverlening
  • Afhankelijk van de situatie staat deze kandidaat ook open voor andere sectoren
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • Algemeen management
 • Financiëel /accounting en/of controlling
 • Consultancy /advies
 • Vrij beroep
5. Competenties

Persoonlijke competentieterreinen

 • Visie /beleid /strategie
 • Bestuur /management /bedrijfsvoering
 • Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen
 • Familiebedrijven
 • Internationalisatie
 • Marketing en business development
 • Complexe projecten opzetten en/of managen
6. Functies

Niveau van werken

 • Bestuurlijk /directie

Directeur / manager bij

 • Grote organisatie(s) (> 500 FTE)

Adviseur of stafmedewerker bij

 • Grote organisatie(s) (> 1000 FTE)
 • Middelgrote organisatie(s) (100 - 1000 FTE)

Specialist

 • Grote organisatie(s) (> 1000 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • nee

Toezichthoudende ervaring

   GrootMiddelgrootKlein Voorzitter
  RvT 5 > 2
  RvA 2

Referenties beschikbaar?

  • ja
8. Wensen

Posities

 • Commissaris (Two Tier Board)
 • Toezichthouder

Rollen

 • Voorzittersrol
 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Organisatorisch
 • Financiële zaken

Geografische voorkeuren

 • Nederland (alle provincies)
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)
 • grote organisatie (> 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Sterk groeiend
 • Reorganiserend

Vergoedingsverwachting

 • Marktconform tarief

Wordt er een D&O verzekering verwacht?

  • ja

Type organisaties

 • Profit
 • Familiebedrijf
 • Niet beursgenoteerd

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Integriteit
 • Zakelijke houding
 • Afspraken nakomen
 • Resultaatgericht
 • Brede interesse
 • Ondernemerschap
 • Kritische houding

Verwachting van de organisatie

 • Integriteit
 • Zakelijke houding
 • Resultaatgericht
 • RvC /RvT /RvA is een serieus onderdeel
 • Tegen kritiek kunnen
 • Openstaan voor nieuwe ideeën
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Zuiverheid /integriteit
  2. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)
  3. Doorvragen
  4. Corporate Governance

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Film
 • Boeken
 • Klassieke muziek luisteren
 • Museumbezoek
 • Kunst
 • Cultuur
 • Concertbezoek
 • Financiële beurzen volgen
 • Politiek
 • Verzamelen