#28495
1. Achtergrond

Geslacht

  • Vrouw

Leeftijd

  • Tot en met 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Bedrijfskundig

Opleidingsniveau

  • Academisch niveau

Fase in carrière

  • Nog volop aan het werk
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Beursgenoteerd
 • Onderdeel beursgenoteerd
 • Niet beursgenoteerd
 • Onderdeel niet beursgenoteerd
 • Internationale werkervaring

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van matrix organisaties
 • Veel kennis van platte organisaties
 • Veel kennis van organische organisaties

Belangrijkste regio(s) internationale ervaring:

 • Europa
 • Afrika
 • Noord Amerika
 • Midden Oosten
3. Marktsegmenten

Ervaring in marktsegementen

 • B2B sector
 • B2C sector
 • Consumer Goods
 • Handelssector
 • Professionele dienstverlening
  • Staat ook open voor andere sectoren.
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • Algemeen management
 • HR /training /opleiding
 • Lijnmanagement
5. Competenties

Persoonlijke competentieterreinen

 • Talentontwikkeling
 • Visie /beleid /strategie
 • Bestuur /management /bedrijfsvoering
 • Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen
 • Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie
 • Internationalisatie
 • Reorganisaties
 • Turnaroundmanagement /troubleshooting
6. Functies

Niveau van werken

 • Bestuurlijk /directie
 • Management
 • Professional

Ondernemer

 • Eenmanszaak

Directeur / manager bij

 • Grote organisatie(s) (> 500 FTE)

Adviseur of stafmedewerker bij

 • Grote organisatie(s) (> 1000 FTE)

Specialist

 • Grote organisatie(s) (> 1000 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • nee

Toezichthoudende ervaring

   GrootMiddelgrootKlein Voorzitter
  RvA 1

Referenties beschikbaar?

  • ja
8. Wensen

Posities

 • Commissaris (Two Tier Board)
 • Toezichthouder
 • Raad van Advieslid

Rollen

 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Organisatorisch

Geografische voorkeuren

 • Nederland (alle provincies)
 • Internationaal
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)
 • grote organisatie (> 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Sterk groeiend
 • Consoliderend
 • Reorganiserend

Vergoedingsverwachting

 • Vergoeding in overleg
 • Marktconform tarief
 • Vergoeding op basis van prestatie

Wordt er een BA-verzekering verwacht?

  • nee

Type organisaties

 • Profit
 • Non profit
 • Familiebedrijf
 • Sociaal /maatschappelijk
 • Internationaal
 • Semi-overheid /ZBO
 • Beursgenoteerd
 • Niet beursgenoteerd

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Integriteit
 • Respectvol omgaan
 • Zakelijke houding
 • Financiële betrokkenheid
 • Resultaatgericht
 • Sociaal /maatschappelijk gedreven
 • Grote gedrevenheid
 • Ondernemerschap
 • Openstaan voor andere ideeën
 • Kritische houding

Verwachting van de organisatie

 • Zakelijke houding
 • Resultaatgericht
 • Sociaal /maatschappelijk gedreven
 • Grote gedrevenheid
 • Ondernemerschap
 • Toegankelijkheid
 • RvC /RvT /RvA is een serieus onderdeel
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Doorvragen
  2. Corporate Governance
  3. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)
  4. Zuiverheid /integriteit

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Uit eten gaan
 • Koken
 • Reizen
 • Sport