#25553
1. Achtergrond

Geslacht

  • Man

Leeftijd

  • Tot en met 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Technisch

Opleidingsniveau

  • Academisch niveau

Fase in carrière

  • Nog volop aan het werk
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Onderdeel beursgenoteerd
 • Niet beursgenoteerd
 • Onderdeel niet beursgenoteerd
 • Internationale werkervaring
 • Werkgerelateerde netwerken

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van hiërarchische organisaties
 • Veel kennis van matrix organisaties
 • Veel kennis van platte organisaties

Belangrijkste regio(s) internationale ervaring:

 • Noord Amerika
 • Azië
3. Marktsegmenten

Ervaring in marktsegementen

 • B2B sector
 • Consumer Goods
 • Telecom, media en/of ICT
  • Afhankelijk van de situatie staat deze kandidaat ook open voor andere sectoren
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • Algemeen management
 • Research /development en/of wetenschap
 • Ontwerp /vormgeving en/of engineering
 • Projectmanagement en/of ontwikkeling
5. Competenties

Persoonlijke competentieterreinen

 • Start-up en Scale up
 • Visie /beleid /strategie
 • Bestuur /management /bedrijfsvoering
 • Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen
 • Internationalisatie
 • (Her)financiering
 • Verwerving start- en/of groeikapitaal
 • Businessplannen
 • Opzetten van een bedrijf
 • Budgetteringen
 • Marketing en business development
 • Complexe projecten opzetten en/of managen
 • Innovatie
 • Subsidies
6. Functies

Niveau van werken

 • Raad van Bestuur
 • Professional

Ondernemer

 • Middelgroot bedrijf (10 - 500 FTE)

Directeur / manager bij

 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)

Bestuursvoorzitter/algemeen directeur

 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • Ja

Toezichthoudende ervaring

   GrootMiddelgrootKlein Voorzitter
  RvA 2

Referenties beschikbaar?

  • ja
8. Wensen

Posities

 • Commissaris (One Tier Board)
 • Commissaris (Two Tier Board)
 • Raad van Advieslid

Rollen

 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Organisatorisch
 • Marktontwikkelingen

Geografische voorkeuren

 • Nederland (alle provincies)
 • Internationaal
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • kleine organisatie (< 10 FTE)
 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Startend
 • Sterk groeiend

Vergoedingsverwachting

 • Vergoeding in overleg
 • Marktconform tarief

Wordt er een BA-verzekering verwacht?

  • ja

Type organisaties

 • Profit
 • Familiebedrijf
 • Internationaal
 • Beursgenoteerd
 • Niet beursgenoteerd

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Integriteit
 • Respectvol omgaan
 • Afspraken nakomen
 • Resultaatgericht
 • Grote gedrevenheid
 • Ondernemerschap
 • Openstaan voor andere ideeën
 • Open cultuur
 • Kritische houding

Verwachting van de organisatie

 • Integriteit
 • Resultaatgericht
 • Grote gedrevenheid
 • Ondernemerschap
 • Open cultuur
 • RvC /RvT /RvA is een serieus onderdeel
 • Openstaan voor nieuwe ideeën
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Zuiverheid /integriteit
  2. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)
  3. Doorvragen
  4. Corporate Governance

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Film
 • Theater
 • Uit eten gaan
 • Boeken
 • Moderne muziek luisteren
 • Museumbezoek
 • Kunst
 • Cultuur
 • Koken
 • Concertbezoek
 • Natuur
 • Reizen
 • Sport
 • Wetenschap