#22904
1. Achtergrond

Geslacht

  • Man

Leeftijd

  • Ouder dan 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Management
 • Bedrijfskundig

Opleidingsniveau

  • Academisch niveau

Werkzaamheden

  • Nog volop werkzaam
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Stichtingen en verenigingen
 • Werkgerelateerd netwerk
 • Publieke functie

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van hiërarchische organisaties

Niveau(s) van overheidservaring:

 • Gemeente
3. Sectoren

Ervaring in sectoren

 • Zorg, welzijn, sociale sector
  • Staat ook open voor andere sectoren.
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • Algemeen management
 • Financiëel /accounting en/of controlling
 • Consultancy /advies
5. Ervaringsgebieden

Sterk in

  • Brede kennis van zorg en zorgverzekeraars

Ervaringsgebieden

 • Visie /beleid /strategie
 • Bestuur /management /bedrijfsvoering
 • (Her)financiering
 • Businessplannen
 • Wet- en regelgeving
6. Functies

Niveau van werken

 • Bestuurlijk /directie

Directeur / manager bij

 • Grote organisatie(s) (> 500 FTE)

Adviseur of stafmedewerker bij

 • Kleine organisatie(s) (< 100 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • Ja

Toezichthoudende ervaring

   GrootMiddelgrootKlein Voorzitter
  RvT 4

Referenties beschikbaar?

  • ja
8. Wensen

Posities

 • Commissaris (One Tier Board)
 • Commissaris (Two Tier Board)
 • Toezichthouder
 • Raad van Advieslid

Rollen

 • Voorzittersrol
 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Marktontwikkelingen
 • Financiële zaken

Geografische voorkeuren

 • Nederland (alle provincies)
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • kleine organisatie (< 10 FTE)
 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)
 • grote organisatie (> 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Startend
 • Sterk groeiend
 • Consoliderend
 • Reorganiserend

Vergoedingsverwachting

 • Onkostenvergoeding
 • Marktconform tarief

Wordt er een BA-verzekering verwacht?

  • ja

Type organisaties

 • Profit
 • Non profit
 • Sociaal /maatschappelijk
 • Semi-overheid /ZBO
 • Stichtingen en verenigingen
 • Woningbouw

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Integriteit
 • Respectvol omgaan
 • Resultaatgericht
 • Grote gedrevenheid
 • Brede interesse
 • Ondernemerschap
 • Openstaan voor andere ideeën
 • Open cultuur
 • Kritische houding
 • Diversiteit

Verwachting van de organisatie

 • Integriteit
 • Afspraken nakomen
 • Sociaal /maatschappelijk gedreven
 • Open cultuur
 • RvC /RvT /RvA is een serieus onderdeel
 • Tegen kritiek kunnen
 • Openstaan voor nieuwe ideeën
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Zuiverheid /integriteit
  2. Doorvragen
  3. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)
  4. Corporate Governance

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Uit eten gaan
 • Boeken
 • Moderne muziek luisteren
 • Museumbezoek
 • Natuur
 • Reizen
 • Financiële beurzen volgen
 • Politiek
 • Filosoferen
 • Wetenschap