#16029
1. Achtergrond

Geslacht

  • Man

Leeftijd

  • Tot en met 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Marketing
 • Management
 • Bedrijfskundig

Opleidingsniveau

  • HBO niveau

Fase in carrière

  • Nog volop aan het werk
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Niet beursgenoteerd
 • Onderdeel niet beursgenoteerd
 • Werkgerelateerde netwerken
 • Publieke functie

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van matrix organisaties
 • Veel kennis van platte organisaties

Belangrijkste regio(s) internationale ervaring:

 • Europa
 • Azië
3. Marktsegmenten

Ervaring in marktsegementen

 • B2B sector
 • B2C sector
 • Consumer Goods
 • Handelssector
 • Creatieve sector
  • Afhankelijk van de situatie staat deze kandidaat ook open voor andere sectoren
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • Marketing /sales en/of communicatie
 • HR /training /opleiding
 • Inkoop /logistiek /transport
 • Ontwerp /vormgeving en/of engineering
5. Competenties

Persoonlijke competentieterreinen

 • Inspireren en creëren
 • Visie /beleid /strategie
 • Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen
 • Familiebedrijven
 • Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie
 • Reorganisaties
 • Marketing en business development
 • Export
 • Import
 • Inkoop
 • Distributie
 • Turnaroundmanagement /troubleshooting
6. Functies

Niveau van werken

 • Raad van Bestuur
 • Bestuurlijk /directie
 • Management

Ondernemer

 • Middelgroot bedrijf (10 - 500 FTE)

Directeur / manager bij

 • Grote organisatie(s) (> 500 FTE)
 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)

Bestuursvoorzitter/algemeen directeur

 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)

Adviseur of stafmedewerker bij

 • Grote organisatie(s) (> 1000 FTE)
 • Middelgrote organisatie(s) (100 - 1000 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • nee

Toezichthoudende ervaring

 • Nog geen

Deze kandidaat wordt aanbevolen door

   RvCRvTRvAVoorzitter
  Referent 1 > 3 > 3 > 3
  Referent 2 > 3 > 3 > 3 > 3
8. Wensen

Posities

 • Commissaris (One Tier Board)
 • Commissaris (Two Tier Board)
 • Toezichthouder
 • Raad van Advieslid

Rollen

 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Marktontwikkelingen
 • Commercie

Geografische voorkeuren

 • Nederland (alle provincies)
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • kleine organisatie (< 10 FTE)
 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Startend
 • Sterk groeiend
 • Consoliderend
 • Reorganiserend

Vergoedingsverwachting

 • Vergoeding in overleg
 • Marktconform tarief
 • Vergoeding op basis van prestatie

Wordt er een BA-verzekering verwacht?

  • ja

Type organisaties

 • Profit
 • Familiebedrijf
 • Internationaal
 • Niet beursgenoteerd

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Integriteit
 • Respectvol omgaan
 • Zakelijke houding
 • Afspraken nakomen
 • Resultaatgericht
 • Grote gedrevenheid
 • Creativiteit
 • Openstaan voor andere ideeën
 • Open cultuur
 • Kritische houding

Verwachting van de organisatie

 • Integriteit
 • Zakelijke houding
 • Afspraken nakomen
 • Grote gedrevenheid
 • Ondernemerschap
 • Open cultuur
 • Openstaan voor nieuwe ideeën
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)
  2. Doorvragen
  3. Zuiverheid /integriteit
  4. Corporate Governance

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Vrienden
 • Film
 • Uit eten gaan
 • Shoppen
 • Boeken
 • Moderne muziek luisteren
 • Museumbezoek
 • Kunst
 • Cultuur
 • Koken
 • Concertbezoek
 • Natuur
 • Reizen
 • Sport