#10866
1. Achtergrond

Geslacht

  • Man

Leeftijd

  • Ouder dan 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Economisch

Opleidingsniveau

  • Academisch niveau

Fase in carrière

  • Nog volop aan het werk
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Beursgenoteerd
 • Onderdeel beursgenoteerd
 • Internationale werkervaring
 • Werkgerelateerde netwerken

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van hiërarchische organisaties
 • Veel kennis van platte organisaties

Belangrijkste regio(s) internationale ervaring:

 • Europa
3. Marktsegmenten

Ervaring in marktsegementen

 • B2B sector
 • B2C sector
 • Consumer Goods
 • Handelssector
 • Productiesector
  • Staat ook open voor andere sectoren.
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • Financiëel /accounting en/of controlling
 • Projectmanagement en/of ontwikkeling
 • ICT
5. Competenties

Persoonlijke competentieterreinen

 • Stuur- en beslissingsinformatie
 • Visie /beleid /strategie
 • Bestuur /management /bedrijfsvoering
 • Familiebedrijven
 • Riskmanagement
 • Businessplannen
 • Budgetteringen
 • Logistiek
 • Complexe projecten opzetten en/of managen
 • Treasury
6. Functies

Niveau van werken

 • Raad van Bestuur
 • Bestuurlijk /directie
 • Management

Ondernemer

 • Eenmanszaak

Directeur / manager bij

 • Grote organisatie(s) (> 500 FTE)
 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)

Adviseur of stafmedewerker bij

 • Kleine organisatie(s) (< 100 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • nee

Toezichthoudende ervaring

   GrootMiddelgrootKlein Voorzitter
  RvA 1

Referenties beschikbaar?

  • ja

Deze kandidaat wordt aanbevolen door

   RvCRvTRvAVoorzitter
  Referent 1 > 3 1
  Referent 2 3 1
8. Wensen

Posities

 • Commissaris (Two Tier Board)
 • Raad van Advieslid

Rollen

 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Financiële zaken

Geografische voorkeuren

 • Nederland (alle provincies)
 • Internationaal
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • kleine organisatie (< 10 FTE)
 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Startend
 • Sterk groeiend
 • Consoliderend

Vergoedingsverwachting

 • Vergoeding in overleg
 • Marktconform tarief
 • Vergoeding op basis van prestatie

Wordt er een D&O verzekering verwacht?

  • ja

Type organisaties

 • Profit
 • Familiebedrijf
 • Beursgenoteerd
 • Niet beursgenoteerd

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Integriteit
 • Respectvol omgaan
 • Zakelijke houding
 • Persoonlijk contact
 • Afspraken nakomen
 • Resultaatgericht
 • Ondernemerschap
 • Openstaan voor andere ideeën
 • Open cultuur
 • Kritische houding

Verwachting van de organisatie

 • Integriteit
 • Afspraken nakomen
 • Resultaatgericht
 • Ondernemerschap
 • Open cultuur
 • RvC /RvT /RvA is een serieus onderdeel
 • Tegen kritiek kunnen
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Zuiverheid /integriteit
  2. Doorvragen
  3. Corporate Governance
  4. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Mijn kinderen
 • Film
 • Uit eten gaan
 • Boeken
 • Natuur
 • Reizen
 • Sport
 • Tuinieren