{"title":"Persoonlijke competenties","content":"
<\/div>

Optionele wensen:<\/strong> zijn er specifieke competenties die de kandidaat moet bezitten?<\/p>