Waarom
PMP Supervisor?

Waarom is PMP in het leven geroepen? Wat zijn de ideeën en gedachten achter PMP Supervisor?

Kwaliteit

Toegankelijk

Onbevooroordeeld

De kwaliteit van bestuur en management wordt gezien als één van de belangrijkste factoren – zo niet de belangrijkste factor - van het succes of falen van een organisatie. PMP Supervisor draagt bij aan het op een hoger peil brengen van deze kwaliteit. Wij doen dit door de vraag naar kwalitatief hoogwaardige advisering en toezicht samen te brengen met het aanbod van aantoonbare ervaring van mensen die als Commissaris, Toezichthouder of Raad van Advieslid kunnen en willen optreden.

Dit proces van het bijeenbrengen van vragers en aanbieders is niet nieuw. Men werkt graag binnen de gekende werelden van relaties en netwerken. Maar hierin zit per definitie een mate van subjectiviteit. Zeker als het met coöptatie gebeurt.

PMP Supervisor vindt dan ook dat het beter kan. Kwaliteitsverbetering, werken aan good governance en daarmee het op een open, transparante en objectieve manier helpen verminderen van risico's. De vragers kunnen op discrete wijze en op basis van anonimiteit inzien of de kwaliteiten van de kandidaten aansluiten bij hun eisen. Andersom kunnen aanbieders beoordelen of de zoekende organisatie bij hen past.

PMP wil de kwaliteit van management en bestuur op een hoger plan brengen, met zijn online platform. Zuiver en goed. It’s time to make a difference.

Heeft u vragen of wilt u weten hoe PMP werkt? Kijk bij help, bel: 085 - 4012 470 of mail uw vraag naar frans@pmpsupervisor.com.