Hoe werkt PMP?

PMP brengt vraag en aanbod van commissarissen, toezichthouders en raad van adviesleden bij elkaar.