#52810
1. Achtergrond

Geslacht

  • Man

Leeftijd

  • Tot en met 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Management
 • Bedrijfskundig

Opleidingsniveau

  • Academisch niveau

Fase in carrière

  • Nog volop aan het werk
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Onderdeel beursgenoteerd
 • Niet beursgenoteerd
 • Werkgerelateerde netwerken

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van hiërarchische organisaties
 • Veel kennis van matrix organisaties

Belangrijkste regio(s) internationale ervaring:

 • Europa
3. Marktsegmenten

Ervaring in marktsegementen

 • B2B sector
 • Financiële en/of economische sector
 • Medisch en/of sport
 • Zorg, welzijn, sociale sector
  • Afhankelijk van de situatie staat deze kandidaat ook open voor andere sectoren
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • Algemeen management
 • Financiëel /accounting en/of controlling
 • Projectmanagement en/of ontwikkeling
 • Consultancy /advies
5. Competenties

Persoonlijke competentieterreinen

 • Sterk in strategie en advies
 • Visie /beleid /strategie
 • Bestuur /management /bedrijfsvoering
 • Reorganisaties
 • Riskmanagement
 • (Her)financiering
 • Businessplannen
 • Sales
6. Functies

Niveau van werken

 • Raad van Bestuur
 • Bestuurlijk /directie

Directeur / manager bij

 • Grote organisatie(s) (> 500 FTE)

Specialist

 • Grote organisatie(s) (> 1000 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • nee

Toezichthoudende ervaring

 • Nog geen

Deze kandidaat wordt aanbevolen door

   RvCRvTRvAVoorzitter
  Referent 1 1 1 1
  Referent 2 1
  Referent 3 1
8. Wensen

Posities

 • Commissaris (Two Tier Board)
 • Toezichthouder
 • Raad van Advieslid

Rollen

 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Organisatorisch
 • Financiële zaken

Geografische voorkeuren

 • Nederland (alle provincies)
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • kleine organisatie (< 10 FTE)
 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)
 • grote organisatie (> 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Startend
 • Sterk groeiend
 • Consoliderend
 • Reorganiserend

Vergoedingsverwachting

 • Vergoeding in overleg
 • Marktconform tarief

Wordt er een D&O verzekering verwacht?

  • ja

Type organisaties

 • Profit
 • Non profit
 • Stichtingen en verenigingen
 • Niet beursgenoteerd

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Zakelijke houding
 • Afspraken nakomen
 • Resultaatgericht
 • Vakinhoudelijk gedreven
 • Grote gedrevenheid
 • Brede interesse
 • Ondernemerschap
 • Creativiteit
 • Open cultuur
 • Kritische houding

Verwachting van de organisatie

 • Zakelijke houding
 • Afspraken nakomen
 • Resultaatgericht
 • Ondernemerschap
 • Open cultuur
 • Toegankelijkheid
 • Openstaan voor nieuwe ideeën
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)
  2. Doorvragen
  3. Zuiverheid /integriteit
  4. Corporate Governance

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Film
 • Theater
 • Boeken
 • Muziek beoefenen
 • Klassieke muziek luisteren
 • Moderne muziek luisteren
 • Museumbezoek
 • Cultuur
 • Concertbezoek
 • Sport
 • Politiek