• 1. Achtergrond

  Geslacht
  • Man
  Leeftijd
  • Tot en met 50 jaar
  Opleidingsrichting
  • Management
  • Bedrijfskundig
  Opleidingsniveau
  • Academisch niveau
  Fase in carrière
  • Nog volop aan het werk
 • 2. Werkervaring

  Ervaring in werkomgevingen
  • Onderdeel beursgenoteerd
  • Niet beursgenoteerd
  • Werkgerelateerde netwerken
  Ervaring met organisatietypen
  • Veel kennis van hiërarchische organisaties
  • Veel kennis van matrix organisaties
  Belangrijkste regio(s) internationale ervaring:
  • Europa
 • 3. Marktsegmenten

  Ervaring in marktsegementen
  • B2B sector
  • Financiële en/of economische sector
  • Medisch en/of sport
  • Zorg, welzijn, sociale sector
  • Afhankelijk van de situatie staat de CTA ook open voor andere sectoren.
 • 4. Functiegebieden

  Best passende functiegebieden
  • Algemeen management
  • Financiëel /accounting en/of controlling
  • Projectmanagement en/of ontwikkeling
  • Consultancy /advies
 • 5. Competenties

  Persoonlijke competentieterreinen
  • Sterk in strategie en advies.
  • Visie /beleid /strategie
  • Bestuur /management /bedrijfsvoering
  • Reorganisaties
  • Riskmanagement
  • (Her)financiering
  • Businessplannen
  • Sales
 • 6. Functies

  Niveau van werken
  • Raad van Bestuur
  • Bestuurlijk /directie
  Directeur / manager bij
  • Grote organisatie(s) (> 500 FTE)
  Specialist
  • Grote organisatie(s) (> 1000 FTE)
 • 7. CTA ervaring

  Commissaris /Toezichthouder opleiding
  • nee
  CTA ervaring
  Nog geen CTA ervaring
  Deze kandidaat wordt aanbevolen door
   RvCRvTRvAVoorzitter
  Referent 1 1 1 1
  Referent 2 1
  Referent 3 1
 • 8. Wensen

  CTA positie
  • Commissaris (Two Tier Board)
  • Toezichthouder
  • Raad van Advieslid
  Rollen
  • Niet-voorzittersrol
  Aandachtsgebieden
  • Organisatorisch
  • Financiële zaken
  Geografische voorkeuren
  • Nederland (alle provincies)
 • 9. Verwachtingen

  Organisatieomvang
  • kleine organisatie (< 10 FTE)
  • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)
  • grote organisatie (> 500 FTE)
  Fase van de organisatie
  • Startend
  • Sterk groeiend
  • Consoliderend
  • Reorganiserend
  Vergoedingsverwachting(en)
  • Vergoeding in overleg
  • Marktconform tarief
  Wordt er een CTA verzekering verwacht?
  • ja
  Type organisaties
  • Profit
  • Non profit
  • Stichtingen en verenigingen
  • Niet beursgenoteerd
  Verwachting van de andere RvC, RvT en/of RvA leden
  • Zakelijke houding
  • Afspraken nakomen
  • Resultaatgericht
  • Vakinhoudelijk gedreven
  • Grote gedrevenheid
  • Brede interesse
  • Ondernemerschap
  • Creativiteit
  • Open cultuur
  • Kritische houding
  Verwachting van de organisatie
  • Zakelijke houding
  • Afspraken nakomen
  • Resultaatgericht
  • Ondernemerschap
  • Open cultuur
  • Toegankelijkheid
  • Openstaan voor nieuwe ideeën
 • 10. Eigenschappen

  Persoonlijke kenmerken
  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven
  Volgorde van belangrijkheid volgens de CTA
  1. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)
  2. Doorvragen
  3. Zuiverheid /integriteit
  4. Corporate Governance
  Kan de CTA een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?
  • ja
 • 11. Interesses

  Persoonlijke interesses
  • Film
  • Theater
  • Boeken
  • Muziek beoefenen
  • Klassieke muziek luisteren
  • Moderne muziek luisteren
  • Museumbezoek
  • Cultuur
  • Concertbezoek
  • Sport
  • Politiek

Login als zoekende organisatie om notities toe te voegen | Inloggen

Login als zoekende organisatie om contact op te nemen | Inloggen