#31504
1. Achtergrond

Geslacht

  • Man

Leeftijd

  • Ouder dan 50 jaar

Opleidingsrichting

 • Economisch
 • Zorg/medisch
 • Management

Opleidingsniveau

  • Academisch niveau

Fase in carrière

  • Werkzaam, niet meer volop
2. Werkervaring

Ervaring in werkomgevingen

 • Stichtingen en verenigingen
 • Semi-overheid / ZBO
 • Werkgerelateerde netwerken

Ervaring met organisatietypen

 • Veel kennis van matrix organisaties
 • Veel kennis van organische organisaties

Niveau(s) van overheidservaring:

 • Rijk
 • Gemeente
3. Marktsegmenten

Ervaring in marktsegementen

 • Publieke sector (overheid)
 • Professionele dienstverlening
 • Medisch en/of sport
 • Zorg, welzijn, sociale sector
  • Afhankelijk van de situatie staat deze kandidaat ook open voor andere sectoren
4. Functiegebieden

Best passende functiegebieden

 • Algemeen management
 • Financiëel /accounting en/of controlling
 • Service en support
 • Consultancy /advies
5. Competenties

Persoonlijke competentieterreinen

 • Bestuur /management /bedrijfsvoering
 • Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie
 • Budgetteringen
 • Overheidsfinanciën
 • Wet- en regelgeving
 • Detachering
 • Mediation
 • Subsidies
6. Functies

Niveau van werken

 • Raad van Bestuur
 • Bestuurlijk /directie
 • Management
 • Professional

Directeur / manager bij

 • Middelgrote organisatie(s) (10 - 500 FTE)
 • Kleine organisatie(s) (< 10 FTE)

Bestuursvoorzitter/algemeen directeur

 • Kleine organisatie(s) (< 10 FTE)

Adviseur of stafmedewerker bij

 • Kleine organisatie(s) (< 100 FTE)
7. Toezicht

Commissaris/Toezichthouder opleiding

  • nee

Toezichthoudende ervaring

   GrootMiddelgrootKlein Voorzitter
  RvC 1
  RvT 1 1

Referenties beschikbaar?

  • ja
8. Wensen

Posities

 • Commissaris (Two Tier Board)
 • Toezichthouder
 • Raad van Advieslid

Rollen

 • Niet-voorzittersrol

Aandachtsgebieden

 • Organisatorisch

Geografische voorkeuren

 • Nederland (alle provincies)
9. Verwachtingen

Organisatieomvang

 • middelgrote organisatie (10 - 500 FTE)

Fase van de organisatie

 • Consoliderend
 • Reorganiserend

Vergoedingsverwachting

 • Onkostenvergoeding
 • Marktconform tarief

Wordt er een BA-verzekering verwacht?

  • ja

Type organisaties

 • Non profit
 • Sociaal /maatschappelijk
 • Semi-overheid /ZBO
 • Stichtingen en verenigingen
 • Woningbouw

Verwachting van de andere leden in de Raad

 • Integriteit
 • Zakelijke houding
 • Afspraken nakomen
 • Sociaal /maatschappelijk gedreven
 • Brede interesse
 • Af en toe kunnen filosoferen
 • Openstaan voor andere ideeën
 • Diversiteit

Verwachting van de organisatie

 • Zakelijke houding
 • Afspraken nakomen
 • Sociaal /maatschappelijk gedreven
 • Open cultuur
 • RvC /RvT /RvA is een serieus onderdeel
 • Tegen kritiek kunnen
10. Eigenschappen

Persoonlijke kenmerken

  Stipt Flexibel
  Ordelijk Chaotisch
  Avontuurlijk Conservatief
  Detaillist Generalist
  Technisch Niet Technisch
  Open type Gesloten type
  Denken in plaatjes Woorden
  Alfa Beta
  Vaste lijnen Out-of-the-box
  Indirect Direct
  Teamwerk Solo
  Creatief Ordelijk
  Bescheidenheid Aanzien
  Samenwerking Competitie
  Veel politiek Niet politiek
  Communicatie op afstand Persoonlijk contact
  Ratio Gevoel
  Netwerker Solist
  Duurzame opbouw Direct resultaat
  Commercieel Maatschappelijk
  Beschouwend Initiatiefrijk
  Praktisch Theoretisch
  Strategisch Tactisch
  Analytisch Visionair
  Afwachtend Profileren
  Oude waarden Nieuwe tijd
  Vinger aan de pols Ruimte geven

Volgorde van belangrijkheid

  1. Doorvragen
  2. Zuiverheid /integriteit
  3. Betrokkenheid (ook bij moeilijke momenten)
  4. Corporate Governance

Kan de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen?

  • ja
11. Interesses

Persoonlijke interesses

 • Film
 • Theater
 • Uit eten gaan
 • Sauna /wellness
 • Boeken
 • Museumbezoek
 • Kunst
 • Cultuur
 • Klussen
 • Koken
 • Concertbezoek
 • Sport
 • Politiek