Commissaris vinden

  • Oriënteer je hieronder in ons bestand
  • Neem contact op voor vrijblijvende ondersteuning
  • We vinden samen de beste kandidaten
Persoonlijke competenties
Lobby overheid en politiek, Subsidies, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Mediation, Detachering, Duurzaamheid /MVO, Overheidsfinanciën, Faillissementen of saneringen, Reorganisaties, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Commercie
Type organisaties
Semi-overheid /ZBO, Overheid, Sociaal /maatschappelijk, Non profit, Profit
Persoonlijke competenties
Innovatie, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Complexe projecten opzetten en/of managen, Communicatie, Logistiek, Marketing en business development, Sales, Budgetteringen, Opzetten van een bedrijf, Businessplannen, Verwerving start- en/of groeikapitaal, Faillissementen of saneringen, Reorganisaties, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Opvolging /eigendomsverhoudingen, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen, Commercie
Type organisaties
Niet beursgenoteerd, Beursgenoteerd, Woningbouw, Stichtingen en verenigingen, Semi-overheid /ZBO, Overheid, Internationaal, Sociaal /maatschappelijk, Familiebedrijf, Non profit, Profit
Persoonlijke competenties
Biedt houvast, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Marktontwikkelingen
Type organisaties
Stichtingen en verenigingen, Sociaal /maatschappelijk, Non profit, Profit
Persoonlijke competenties
Media en entertainment, Religie /cultuur /historie, Complexe projecten opzetten en/of managen, Communicatie, Budgetteringen, Businessplannen, Waardebepalingen, (Her)financiering, Riskmanagement, Reorganisaties, Familiebedrijven, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Financiële zaken
Type organisaties
Niet beursgenoteerd, Beursgenoteerd, Woningbouw, Stichtingen en verenigingen, Semi-overheid /ZBO, Overheid, Internationaal, Sociaal /maatschappelijk, Familiebedrijf, Non profit, Profit
Persoonlijke competenties
Media en entertainment, Innovatie, Wet- en regelgeving, Marketing en business development, Budgetteringen, Opzetten van een bedrijf, Businessplannen, Verwerving start- en/of groeikapitaal, Faillissementen of saneringen, Reorganisaties, Internationalisatie, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch
Type organisaties
Niet beursgenoteerd, Semi-overheid /ZBO, Overheid, Non profit, Profit
Persoonlijke competenties
Complexe projecten opzetten en/of managen, Internationale betrekkingen , Export, Reorganisaties, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Financiële zaken
Type organisaties
Internationaal, Familiebedrijf, Non profit
Persoonlijke competenties
Lost problemen op vanuit open mind, Stad /milieu en ruimte, Duurzaamheid /MVO, Complexe projecten opzetten en/of managen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch
Type organisaties
Stichtingen en verenigingen, Overheid, Sociaal /maatschappelijk, Non profit
Persoonlijke competenties
Pensioenfondsen, Riskmanagement, Reorganisaties, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Financiële zaken
Type organisaties
Niet beursgenoteerd, Beursgenoteerd, Non profit, Profit
Persoonlijke competenties
Pers en (social) media, Mediation, Wet- en regelgeving, Marketing en business development, Overheidsfinanciën, Reorganisaties, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch
Type organisaties
Niet beursgenoteerd, Woningbouw, Stichtingen en verenigingen, Overheid, Sociaal /maatschappelijk, Non profit, Profit
Persoonlijke competenties
Open sfeer creëren, Pers en (social) media, Media en entertainment, Innovatie, Mediation, Stad /milieu en ruimte, Duurzaamheid /MVO, Complexe projecten opzetten en/of managen, Communicatie, Marketing en business development, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen
Type organisaties
Woningbouw, Stichtingen en verenigingen, Semi-overheid /ZBO, Overheid, Sociaal /maatschappelijk, Non profit