Commissaris vinden

  • Oriënteer je hieronder in ons bestand
  • Neem contact op voor ondersteuning
  • We vinden samen de beste kandidaten

Ons bestand

Persoonlijke competenties
Innovatie, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Detachering, Productie /operatie, Complexe projecten opzetten en/of managen, Communicatie, Marketing en business development, Businessplannen, Verwerving start- en/of groeikapitaal, Reorganisaties, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Familiebedrijven, Opvolging /eigendomsverhoudingen, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen, Commercie
Persoonlijke competenties
Pers en (social) media, Innovatie, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Mediation, Productie /operatie, Complexe projecten opzetten en/of managen, Communicatie, Overheidsfinanciën, Opzetten van een bedrijf, Businessplannen, Reorganisaties, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch
Persoonlijke competenties
Creeert rust, luistert en besluit, Wet- en regelgeving, Faillissementen of saneringen, Familiebedrijven, Opvolging /eigendomsverhoudingen, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch
Persoonlijke competenties
Stad /milieu en ruimte, Duurzaamheid /MVO, Complexe projecten opzetten en/of managen, Marketing en business development, Businessplannen, Reorganisaties, Internationalisatie, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen
Persoonlijke competenties
Talentherkenning binnen de organisatie, Communicatie, Marketing en business development, Sales, Reorganisaties, Internationalisatie, Familiebedrijven, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen, Commercie
Persoonlijke competenties
Research & Development, Innovatie, Turnaroundmanagement /troubleshooting, Productie /operatie, Marketing en business development, Reorganisaties, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Familiebedrijven, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen
Persoonlijke competenties
Turnaroundmanagement /troubleshooting, Maritieme omgevingen, Duurzaamheid /MVO, Opzetten van een bedrijf, Reorganisaties, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch
Persoonlijke competenties
Waarborgd conituiteit en brengt in beweging,, Subsidies, Innovatie, Verwerving start- en/of groeikapitaal, (Her)financiering, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen
Persoonlijke competenties
Leiderschaps- en teamontwikkeling, Media en entertainment, Innovatie, Duurzaamheid /MVO, Marketing en business development, Opzetten van een bedrijf, Internationalisatie, Groeps- /organisatieontwikkeling /bedrijfsorganisatie, Familiebedrijven, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Organisatorisch, Marktontwikkelingen
Persoonlijke competenties
Toekomstbestendig maken, herpositioneren, Innovatie, Communicatie, Marketing en business development, Reorganisaties, Familiebedrijven, Acquisities /buyouts /fusies /splitsingen, Bestuur /management /bedrijfsvoering, Visie /beleid /strategie
Aandachtsgebied
Marktontwikkelingen, Commercie